มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »

ครูรักษ์ถิ่น คณะศึกษาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา2565

คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมกการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬส …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »