Breaking News

มหาวิทยาลัยเอกชน

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยเอกชน TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

รับตรงพร้อมทุน65 ทันตแพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกาศให้ทุนการศึกษา ในระบบ ร …

Read More »

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ประกาศรับสมัครนัก …

Read More »

รับตรง+ค่าย65 โครงการเตรียมความพร้อม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประกาศรับสมัค …

Read More »

ทุนเรียนฟรี65 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา2565

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM มี ทุนเรียนฟรี65  …

Read More »

รับตรง65+ทุนเรียนฟรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปีการศึกษา2565

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »