สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

ทุนเรียนฟรี65 รอบ2 ธรรมศาสตร์ช้างเผือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพ …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ในระ …

Read More »

รับตรง65 เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในคณะเภสัช …

Read More »

รอบ1พร้อมทุน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ปีการศึกษา2565

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สกลนคร ประกาศรับสมัค …

Read More »

รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครน …

Read More »