มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

TCAS64 รอบที่2 โควตา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมั …

Read More »

TCAS64 รอบที่2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสม …

Read More »

TCAS64รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2564 (ครั้งที่2)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ใ …

Read More »

TCAS64 รอบที่1-3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอบลราชธานี ประกาศแผนการร …

Read More »