Tag Archives: คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์

รับตรง64 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รับตรงพร้อมทุน64 รอบที่1 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศรับสมัครนักศ …

Read More »

รับตรง64 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »

ทุนคุรุทายาท รุ่น 18 เรียนครูจบแล้วบรรจุเลย ปีการศึกษา2563

ยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเปิดรับสมัครบุคคลภายน …

Read More »

TCAS63 รอบที่5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัค …

Read More »