Breaking News

รับตรง64 รอบแอดมิชชั่น สถาบันพระบรมราชชชนก ปีการศึกษา2564

สถาบันพระบรมราชชชนก ประกาศรายละเอียดการรับสมัคร รับตรง64 รอบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง64 รอบแอดมิชชั่น สถาบันพระบรมราชชชนก ปีการศึกษา2564

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาต่อ เรียกเพิ่มเติม  <<คลิกล็อคอินที่นี่>>

 

*รับตรงนี้ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS  น้องที่ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS แล้วสามารถสมัครที่นี่ได้ กรณีน้องติดบรมแล้ว สามารถสมัครTCAS ได้เช่นกัน

 

 

กำหนดการรับสมัคร 

บรมจะมีการแจ้งจำนวนรับในแต่ละประเภท : วันที่ 20 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2564 แก้ไขวันหมดเขต ตั้งแต่วันนี้ – 14 พฤษภาคม 2564

⇒ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก (เพิ่มเติม) : วันที่ 29 มิถุนายน 2564

 

 

*********************************

ค้นหา TCAS  และรับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

1.หลักสูตรที่เปิดรับ เป็นทางการแล้ว 

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  จำนวนรับทั้งหมด 1,876 ที่นั่ง

ประเภทการรับสมัคร  (รับบุคคลที่สำเร็จการศึกษา ม.6 )

1. กลุ่มบุคคลทั่วไป  2. กรมการแพทย์  (มีภูมิลำเนาตามที่ประกาศกำหนด)  3.โครงการเสมาพัฒนาชีวิต/รร.ราชประชานุเคราะห์ 4. โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า 5.โครงการผลิตพยาบาลฯตามรอยสมเด็จย่า 6. โรงพยาบาลชลประทาน 7.โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 8.โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม (รับเฉพาะนักเรียนที่ศึกษา/เคยศึกษา ณ รร.ตามโครงการตามพระราชดำริฯ) และ 9. การรับอิสระ สมัครได้ทั่วประเทศ แต่จะไม่มีทุน โดยน้องจะต้องหางานทำเอง

 

⇒คณะสาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 1,062 ที่นั่ง  ยังไม่รวม รังสีเทคนิค

 (ระดับปริญญาตรี) จำนวน 5 หลักสูตร   ประเภทการรับสมัคร กลุ่มบุคคลทั่วไป

 1. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
 2. สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข
 3. การแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
 4. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
 5. วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขารังสีเทคนิค จำนวนรับทั้งหมด 22 ที่นั่ง

 

     (ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี) จำนวน 3 หลักสูตร จำนวนการรับ ดังนี้

 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม
 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน

 

2.จำนวนรับทั้งหมด เป็นทางการแล้ว

2,938 คน (ร้อยละ 40 ของแผนผลิต) ยังไม่รวมจำนวนผู้ที่สละสิทธิ์

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 แผนการเรียนวิทย์-คณิต เกรด 6 เทอม

⇒กลุ่มสาระวิทย์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เฉพาะพยาบาลศาสตร์ รังสีเทคนิค ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

⇒ กลุ่ม คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต สาขาอื่นๆ แผนการเรียนอื่นสมัครได้ ถ้าหน่วยกิตถึง

*หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ และ ปฏิบัติทางการแพทย์ฉุกเฉิน  สูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร

*จะมีรายละเอียดแต่ละโครงการรอประกาศอีกครั้ง

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก 

เฉพาะพยาบาลศาสตรบัณฑิต รังสีเทคนิค

⇒GPAX 20 % ห้ามกรอบเกรดผิด

⇒GAT  30 %

⇒PAT2 20 %

⇒O-NET 30 %

*ไม่มีการกำหนดคะแนนขั่นต่ำ

*ไม่มีการสอบสัมภาษณ์

*คะแนนสอบ GAT-PAT ผลสอบไม่เกิน 2 ปี โดยใช้คะแนนสอบที่ดีที่สุด  และขาดวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ได้

 

หลักสูตรอื่น

⇒GPAX 30 % ห้ามกรอบเกรดผิด

⇒GAT 30 %

⇒O-NET 40 %

 

5.เอกสารที่สมัคร ยื่นในวันส่งเอกสาร

⇒ใบสมัคร

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒สำเนาทะเบียนบ้าน

⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

⇒กรณีใช้สิทธิเป็นบุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข ต้องมีเอกสารยืนยัน

⇒รายงานตัวตรวจร่างกาย ทปอ 004

 

6.ค่าสมัครสอบ 

600 บาท

 

7.การเลือกอันดับ

สามารถเลือกได้ 4 อันดับ  เตือน กรณีน้องติดหลักสูตรอื่น แล้วอยากเรียนพยาบาล กรณีประกาศผลเรียกตัวสำรอง  คะแนนน้องถึง น้องก็ไม่มีสิทธิ์ได้เรียนพยาบาล เนื่องจากน้องติดไปแล้ว

 

8.เขตสุขภาพ

 

8.ขั้นตอนการสมัคร

ลงทะเบียนการสมัคร โดยผู้ที่ลงรอบรับตรงพื้นที่แล้ว ก็ต้องลงใหม่

กรอบข้อมูลการสมัคร  กรอบข้อมูลผิดเมื่อยืนยันการสมัครแล้วให้ สมัครใหม่ กรณีไม่แก้ เมื่อสอบติดทางวิทยาลัยจะตรวจสอบน้อง กรณีไม่ตรงกันน้องจะถูกตัดสิทธิ์ทันที่

ชำระเงินการสมัคร

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

สำหรับน้องที่ต้องการรับข่าวเฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เข้ากลุ่มนี้เลย   <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

กรณีน้องเข้ากลุ่มไม่ได้ ให้อัพเดทไลน์เป็น ver ใหม่ล่าสุดก่อนนะ

One comment

 1. วิไลวรรณ แสงชัง

  ตอนนี้ สถาบันบรมราชชนก กระทรงสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์ ที่ไม่เข้าร่วtcas เปิดรับอยู่ไหคะ แล้วถ้าเปิดเปิดวันไหนบ้างคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *