Breaking News

ปฏิทินการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ ปฏิทินการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS66 ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ปฏิทินการรับสมัคร มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบ 1 Portfolio 

รอบ 1/1 Portfolio

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 3 ตุลาคม เวลา 9.30 น. – 17 ตุลาคม 2565 เวลา 12.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

⇒ทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 (ถ้ามี)

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) : วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง และยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ภายใน 12.00 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรองและยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30-15.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

 

รอบ 1/2 Portfolio

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 ธันวาคม เวลา 9.30 น. – 23 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 17 มกราคม 2566

⇒ทดสอบระบบการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20 มกราคม 2566(ถ้ามี)

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 21 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) : วันที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง และยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 25-26 มกราคม 2566 ภายใน 12.00 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรองและยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 09.30-15.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 31 มกราคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566

 

รอบ 2 โควตา

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. – 7 เมษายน 2566 ภายใน 12.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : วันที่ 20 เมษายน 2566

⇒ทดสอบวิชาเฉพาะ : วันที่ 21 เมษายน 2566 (ถ้ามี)

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มกราคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ (ตัวจริงและตัวสำรอง) : วันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือก ตัวจริง และยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 26-27 เมษายน 2566 ภายใน 12.00 น.

⇒ผู้ผ่านการคัดเลือกกลุ่มสำรองและยืนยันสิทธิ์ ในระบบ MU-TCAS : วันที่ 29 เมษายน 2566 เวลา 09.30-15.00 น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษาภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

รอบ 3 Admission

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 7-13 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก :ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 : วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

⇒สละสิทธิ์ในระบบ TCAS : วันที่ 27 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 3 มิถุนายน 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 มิถุนายน 2566

 

รอบ 4 รับตรงอิสระ 

⇒สมัครทางออนไลน์ : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

⇒สอบสัมภาษณ์ : รอประกาศ

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : รอประกาศ

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : รอประกาศ

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : รอประกาศ

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

ณะแพทยศาสตร์

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชากายภาพอุปกรณ์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ฉุกเฉินทางการแพทย์ ความผิดปกติของการสื่อความหมายวิชาเอกแก้ไขการได้ยิน

สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์

 

คณะเภสัชศาสตร์

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

 

คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์   คณืตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)  วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (นานาชาติ) ทรัพยากรชีวภาพและชีววิทยาสภาวะแวดล้อม (นานาชาติ) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมาโน (นานาชาติ)  ชีวนวัตกรรม (นานาชาติ) คณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล(นานาชาติ)

 

คณะเทคนิคการแพทย์

สาขาวิชา เทคนิคการแพทย์ รังสีเทคนิค

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 

คณะกายภาพบำบัด

สาขาวิชา กายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัด

 

คณะพยาบาลศาสตร์

สาขาวิชา พยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาวิชา หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ,หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต /มหาวิทยาลัยมหิดล-วิทยาลัยวิทยาศาสตรการแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ฯ

 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หลักสูตรนานาชาติ

 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย การออกกำลังกายและการกีฬา วิชาเอกการออกกำลังกายและการกีฬา

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี,วิศวกรรมโยธา,วิศวกรรมไฟฟ้า,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  , วิศวกรรมชีวการแพทย์,วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมอุตสาหการ วิชาเอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม  วิศวกรรมโยธา

 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์  ธรณีศาสตร์ บริหารธุรกิจบัณฑิต  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ,บัญชีบัณฑิต

 

คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชา ภาษาจีน (นานาชาติ) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

สาขาวิชา เวชระเบียน

 

วิทยาลัยศาสนศึกษา

สาขาวิชา ศาสนศึกษา

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

สาขาวิชาธารณสุขชุมชน ,การประกอบการเชิงนิเวศวัฒนธรรม,ปราชญ์เปรื่อง

 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชา วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล, เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรนานาชาติ

 

วิทยาลัยราชสุดา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา เวชระเบียน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา หูหนวกศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การศึกษาของคนหูหนวก

 

*พี่นัทอาจจะลงไม่ครบทุกสาขา ต้องขออภัยด้วย

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล   <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *