มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รอบ2 แพทย์ พยาบาล ทันตะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรายละเอียด แพทย์ …

Read More »

รอบ1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

TCAS65 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เริ่มทยอยประกาศรายละเอ …

Read More »

TCAS64 รอบ4 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

TCAS64 รอบที่1 Portfolio แพทย์ พยาบาล ทันตะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรายละเอียด แพทย์ …

Read More »

TCAS64 รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มทส รอบ1 64 เตรียมประก …

Read More »