มหาวิทยาลัยเอกชน

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยเอกชน TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

เปิดรับสมัครแล้ว คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชว …

Read More »

รับตรง65 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา 2565

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกาศรับสมัครน …

Read More »

รับตรง+ทุนเรียนฟรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา2565

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รอบ1 แพทย์ ทันตะ พยาบาล เภสัช มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยรังสิต ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในหลั …

Read More »

ทุนการศึกษา พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และอื่นๆ มหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเนชั่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบ …

Read More »

รับตรง+ค่าย65 โครงการเตรียมความพร้อม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน ประกาศรับสมัค …

Read More »

ทุนเรียนฟรี65 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา2565

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM มี ทุนเรียนฟรี65  …

Read More »

รับตรง65+ทุนเรียนฟรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ปีการศึกษา2565

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

รับตรง64 พยาบาล การบิน บริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประกาศรับสมัครนักศึกษใหม่ พย …

Read More »

TCAS64 รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »