สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

TCAS65 รอบ 1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษา โดย คณะพ …

Read More »

รอบ1.2 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรายละเอ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศเกณฑ์การคัดเลือก TCAS6 …

Read More »