สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

รอบ3 Admission ม.ขอนแก่น ปีการศึกษา2565

ม.ขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 …

Read More »

รอบ2 ครั้งที่1 ม.ราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม …

Read More »

รอบ2 โควตา ม.แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2565

ม.แม่ฟ้าหลวง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCA …

Read More »

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาล ปี2565

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบา …

Read More »

รอบ2 โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษา TCAS …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »

รับตรง65 พยาบาล การบิน บริหาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประกาศรับสมัครนักศึกษใหม่ พย …

Read More »

รับตรง65 ผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัค …

Read More »

รอบ2พร้อมทุน โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รอบ2 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »