สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

TCAS64 รอบที่1 Portfolio คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสม …

Read More »

รับตรง64 รอบที่2 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใ …

Read More »

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาให …

Read More »

TCAS64พร้อมทุน รอบที่1 โครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม …

Read More »

TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช รอบ2 โควตา 64) ประกาศรับส …

Read More »