สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

รวมรับตรง65 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565

มาแล้วจ้า รวมรับตรง65 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที …

Read More »

รอบ3 แอดมิชชั่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประ …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ …

Read More »

รอบ2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรแพ …

Read More »

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร …

Read More »