สถาบันที่เปิดรับ ก-ฮ

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา2565

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร …

Read More »

รับตรงพร้อมทุน65 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา2565

พยาบาล กองทัพบก 65 มาแล้วจ้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ …

Read More »

รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน รอบ2 โควตา 65) ประกาศรับสมัค …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรายละเอียดการรับสมัครนักศ …

Read More »

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัคร …

Read More »