มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ติดตามข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี TCAS ทุนต่างๆ ทั้งรอบ Portfolio โควตา รับกลางร่วมกัน แอดมิชชั่น รับตรงอิสระ และโครงการอื่นๆได้ที่นี้

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ2 ครั้งที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ2 โควตาโรงเรียน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน …

Read More »

รอบ2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมั …

Read More »

รอบ2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสม …

Read More »

รวม TCAS66 รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เปิดรับสมัครแล้ว และจะเปิดรับสมัคร

มาแล้วจ้า รวมรับตรง66 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

กำหนดการสอบ UBU TEST มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ …

Read More »