Breaking News

มหาวิทยาลัยไม่ใช้ A-Level

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2567

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับ …

Read More »

รอบ1 ค่าย UBU i-camp มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2568

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักเรียน ม.6 เข …

Read More »

รอบ1 ค่ายเส้นทางสู่ฝันให้ฉันเป็นเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัคร …

Read More »

รอบ1 ค่ายดอกพะยอม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัค …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2568

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ1 …

Read More »

รับตรง67 รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษ …

Read More »

เรียนล่วงหน้า รุ่น19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2568

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักเรียน ม.ปลาย …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2568

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ T …

Read More »

รับตรง67 รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ1 ครั้งที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2568

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ รอบ1 ครั้งที่1 68)  ป …

Read More »