มหาวิทยาลัยไม่ใช้คะแนนสอบ TGAT TPATและA-Level

รวมข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัย ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT TPATและA-Level เพื่อใหน้องๆได้สานฝันต่อไปได้ สู้ๆนะจ้า  อย่าเพิ่งทิ้งความฝัน

TCAS63 รอบที่2 โควตา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หล …

Read More »

รวมรับตรง TCAS63 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ไม่ใช้คะแนนสอบGAT-PATและวิชาสามัญ

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในระบบ TCAS63 ที่ไหน ไม่ …

Read More »

รับตรง63 รับตรงครั้งที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครน …

Read More »

TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2563

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จะดำเนินการรับสมัครและคัด …

Read More »

TCAS63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประกาศรับสมัครนักศึกษา …

Read More »

รับตรง63 รุ่นที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรำไพพรรณี เปิดรับสมัครน …

Read More »

รับตรง63 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครน …

Read More »

รับตรง63 รอบที่1 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ประกาศน …

Read More »

รับตรง63 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศร …

Read More »