มหาวิทยาลัยไม่ใช้คะแนนสอบ TGAT TPATและA-Level

รวมข่าวสอบเข้า มหาวิทยาลัย ไม่ใช้คะแนนสอบTGAT TPATและA-Level เพื่อใหน้องๆได้สานฝันต่อไปได้ สู้ๆนะจ้า  อย่าเพิ่งทิ้งความฝัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม …

Read More »

รับตรง66 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณ …

Read More »

TCAS+รับตรง66 สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในร …

Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ …

Read More »

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบ …

Read More »

TCAS66 ทุกรอบ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใ …

Read More »

ทุนเรียนต่อครู สควค มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทุนเรี …

Read More »

รับตรง66 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรั …

Read More »

รับตรง66 เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรับสมัครนักศึกษา ในคณะเภสัช …

Read More »

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ในระบบ …

Read More »