รูปแบบการรับ

โควตาพิเศษ เรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2566

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนักเรียนม.ปลา …

Read More »

รอบ4 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษ …

Read More »

รอบ4 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565

คณะแพทยศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS6 …

Read More »

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในรอบแอดมิชชั่น สถาบันพระบรมราชชนก

มาแล้วจ้า สรุปคะแนนสูง-ต่ำ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑ …

Read More »

รอบ4 ครั้งที่2 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศรับสมัค …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ประกา่ศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใ …

Read More »

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ และ Pre-degree

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ และ …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประกาศร …

Read More »

รอบ4 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยนครพนม ปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยนครพนม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบ …

Read More »

รอบ4 ครั้งที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกาศรับสม …

Read More »