Breaking News

รับตรงใช้ 9 วิชาสามัญ

รับตรง60 รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขช รับตรง60 รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องม …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รับตรง60 สอบข้อเขียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเอง …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ฉบับสมบรูณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รับตรง60 แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560 ⇒ตรวจสอบสถานะการสมัคร : วันที่ 2 – 16 มีนาคม 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภ …

อ่านต่อ »

รวม17 โครงการรับตรงพยาบาลที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่

รวม17 โครงการรับตรงพยาบาลที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ update วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 1.รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ2560 หมดเขตวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 / …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรง60 รอบที่2 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2560 ⇒ชำระเงิน :ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 ⇒ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและการชำระเ …

อ่านต่อ »

รับตรง โควตาวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560

รับตรง โควตาวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 6 -23 กุมภาพันธ์ 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มีนาคม 2560 ⇒สอบสัมภ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาทั่วประเทศรอบที่2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รับตรง60 โควตาทั่วประเทศรอบที่2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ใช้คะแนนเก้าวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  รับตรง60 ใช้คะแนนเก้าวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ใช้คะแนนสอบGAT-PATและเก้าวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2560

รับตรง60 ใช้คะแนนสอบGAT-PATและเก้าวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2560   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบใ …

อ่านต่อ »

รับตรง ใช้คะแนนวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560

รับตรง ใช้คะแนนวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากข …

อ่านต่อ »