Breaking News

รับตรงใช้ 9 วิชาสามัญ

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2560

รับตรง หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของต …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

รับตรงพร้อมทุน60 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กำหนดการรับสมัคร หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ?เปิดรับสมัครวันที่  9  มกราคม 2560 – 23 เมษายน 2560 หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ?เปิดรับสมัครวันที่ 9 มกราคม 2560 & …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ครั้งที่2 ประเภท12จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรง60 ครั้งที่2 ประเภท12จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนา …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรง60 รอบที่2 ทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 25 เมษายน 2560 ?ชำระเงิน :ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 ?ตรวจสอบข้อมูลการสมัครและการชำระเ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่19 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560 ?กำหนดการอื่นตามที่คณะและสาขาระบุไว้ *เนื่่องจากมีน้องถามเรื่ …

อ่านต่อ »

รวมรับตรง13 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

    รวมรับตรง13 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ     1.รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัคร : 19 ธันวาคม 2559  – 29 มกราคม 2560 คณะและสาขาที่เปิดรับ 3 …

อ่านต่อ »

รับตรง60 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับตรง60 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครนักศึกษาใหม่ที่คณะทัศนมาตรศาสตร์ :วันที่4 พ.ย. 2559 – 10 ก.พ. 2560 หรือ ?สมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ :วันที่4 พ.ย. 25 …

อ่านต่อ »

ขยายเวลารับสมัคร รับตรง60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขยายเวลารับสมัคร รับตรง60 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน     *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับตรง60 สาขาวิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ :วันที่ 26 มกราคม 2560 – 6กุมภาพันธ์ 2560 ?ประกาศรายชื่อผู้มีสิท …

อ่านต่อ »

รวมรับตรง 6 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รวมรับตรง 6 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   เส้นทางพิชิตฝัน รอบที่ 1 หมดเขตรับตรงแล้ว   รอบที่2 สมัครสอบความถนัดทางวิชาชีพ ?สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 1 …

อ่านต่อ »