มหาวิทยาลัย ใช้ TGAT TPAT

รวมข่าว สอบเข้า มหาวิทยาลัย ที่ใช้ คะแนนสอบ TGAT TPAT ทั่วประเทศ

รับตรง60 หลักสูตรสองปริญญา สาขาวิศวกรรมการบินฯและบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง60 หลักสูตรสองปริญญา สาขาวิศวกรรมการบินฯและบ …

Read More »

รับตรง60 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้GAT-PAT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  รับตรง60 โครงการคัดเลือกตรงโดยใช้GAT-PAT มห …

Read More »

รวมรับตรง 9 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  รวมรับตรง 9 โครงการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ …

Read More »

รับตรง60 รอบที่1โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด มหาวิทยาลัยบูรพาปีการศึกษา 2560

รับตรง60 รอบที่1โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังห …

Read More »