Breaking News

รับตรงปริญญาโท-เอก

รับตรง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2560

รับตรง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2560 เส้นทางพิชิตฝัน *แอดมินไม่ค่อยมีข้อมูลเรื่องรับตรง ปโท เอก ต้องขออภัยด้วยนะครับ ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้ …

อ่านต่อ »

ทุนสควค.เรียนฟรี จบมาได้บรรจุเป็นครูเลย 13 สถาบัน

  ทุนสควค.เรียนฟรี จบมาได้บรรจุเป็นครูเลย 13 สถาบัน เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ⇒ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 24 มีนาคม 2560 ⇒สอบข้อเขียน : วันที่ 1 …

อ่านต่อ »

รับตรง บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2560

เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ติดต่อต่อไป     2.คุณสมบัติของผู้สมัคร 2.1 หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (1) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า หรือ (2) สำ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเอง …

อ่านต่อ »