Breaking News

ทุนสอบเข้ามหาวิทยาลัยและทุนเรียนฟรี

ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ2560

    เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ ติดตามช่องทางรับการข่าวจ …

อ่านต่อ »

70ทุนการศึกษาเรียนฟรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2560

  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 70 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดน …

อ่านต่อ »

ทุนการศึกษาเรียนฟรี มีเงินเดือนให้ศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทุนการศึกษาเรียนฟรี มีเงินเดือนให้ศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้อ …

อ่านต่อ »

รวมกว่า 500 ทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รวมกว่า 500 ทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   เปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่  4 มีนาคม 2560 ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี 1. ทุนเรียนดีไสว – สนั่น วัตถุประสงค์ สนับสนุนให …

อ่านต่อ »

ทุนเซ็นทรัล 3โครงการ เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบมามีงานทำ

ทุนเซ็นทรัล 3โครงการ เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบมามีงานทำ ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คุณสมบัติ – อายุไ …

อ่านต่อ »

ทุนโครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 60

ทุนโครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 60 เส้นทางพิชิตฝัน     *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอ …

อ่านต่อ »

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว2560

  ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้าพยาบาล 3 สถาบัน รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว2560     เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 7 มีนาคม 2560 ⇒ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ส …

อ่านต่อ »

ทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเซีย

รทุนการศึกษาเรียนฟรีตลอดหลักสูตร  มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเซีย เส้นทางพิชิตฝัน แก้ไขจากระเบียบการ *สมัครได้จนถึงทุนจะครบตามจำนวน     *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รับตรงพร้อมทุน60 โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจ …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 2โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

รับตรงพร้อมทุน60 2โครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเอ …

อ่านต่อ »