Breaking News

ทุนสอบเข้ามหาวิทยาลัยและทุนเรียนฟรี

รับตรงพร้อมทุน60 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง

รับตรงพร้อมทุน60 โครงการบัณฑิตคืนถิ่น คณะวิทยาศาสตร์ ลาดกระบัง เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนา …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่า …

อ่านต่อ »

ทุนเรียนฟรี โครงการจัดสรรทุนการศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี2560

  ทุนเรียนฟรี โครงการจัดสรรทุนการศึกษา สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี  เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่อ …

อ่านต่อ »

ทุนมูลนิธิชัยพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ2560

    เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ ติดตามช่องทางรับการข่าวจ …

อ่านต่อ »

70ทุนการศึกษาเรียนฟรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2560

  วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบยื่นเกรดเฉลี่ยสะสม (GPA.) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวนกว่า 70 ทุน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดน …

อ่านต่อ »

ทุนการศึกษาเรียนฟรี มีเงินเดือนให้ศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ทุนการศึกษาเรียนฟรี มีเงินเดือนให้ศึกษาต่อคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้อ …

อ่านต่อ »

รวมกว่า 500 ทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รวมกว่า 500 ทุนเรียนฟรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   เปิดรับสมัครแล้วถึงวันที่  4 มีนาคม 2560 ทุนเรียนดี สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ระดับปริญญาตรี 1. ทุนเรียนดีไสว – สนั่น วัตถุประสงค์ สนับสนุนให …

อ่านต่อ »

ทุนเซ็นทรัล 3โครงการ เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบมามีงานทำ

ทุนเซ็นทรัล 3โครงการ เรียนฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน จบมามีงานทำ ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุนทวิภาคีเซ็นทรัลระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) คุณสมบัติ – อายุไ …

อ่านต่อ »

ทุนโครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 60

ทุนโครงการช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 60 เส้นทางพิชิตฝัน     *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอ …

อ่านต่อ »