Breaking News

ทุนปริญญาโท-เอก

รวมทุนการศึกษาเด็ดๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ60

รวมทุนการศึกษาเด็ดๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ60   1.ทุนประกายเพชร  หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) 2. มีผลการเรียน 5 ภาคการ …

อ่านต่อ »

ทุนทิสโก้เพื่อการกุศล

กำหนดการรับสมัคร ?สมัครทางไปรษณีย์:วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 ?ประกาศผล : ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร ?ควรมีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์จริงๆนะครับ 2.เอกสารการสมัคร 3.ขั …

อ่านต่อ »