Breaking News

ทุนปริญญาโท-เอก

เตรียมตัวให้พร้อม!รวมทุน7โครงการจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ประเทศไทย

1.ทุนระดับนักศึกษาปริญญาตรี สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย คัดเลือกนักเรียนไทยเพื่อไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยที่ญี่ปุ่น เป็นประจำทุกปี ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุครบ 17 ปีบริบู …

อ่านต่อ »

ทุนเรียนฟรี 100 % รอบที่2 Chandigarh University

ทุนเรียนฟรี 100 % รอบที่2  Chandigarh University     มหาวิทยาลัย นานาชาติ Chandigarh University ประกาศให้ทุนนักเรียนไทย ฟรีเกือบ 30 ทุน สมัครด่วน…..วันนี้ จนถึง 15 กรกฏาคม 2560 เท่านั้น !! 1 …

อ่านต่อ »

ทุนสควค.เรียนฟรี จบมาได้บรรจุเป็นครูเลย 13 สถาบัน

  ทุนสควค.เรียนฟรี จบมาได้บรรจุเป็นครูเลย 13 สถาบัน เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ⇒ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ 24 มีนาคม 2560 ⇒สอบข้อเขียน : วันที่ 1 …

อ่านต่อ »

รวมทุนการศึกษาเด็ดๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ60

รวมทุนการศึกษาเด็ดๆ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ60   1.ทุนประกายเพชร  หมดเขตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) 2. มีผลการเรียน 5 ภาคการ …

อ่านต่อ »

ทุนทิสโก้เพื่อการกุศล

กำหนดการรับสมัคร ?สมัครทางไปรษณีย์:วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 มกราคม 2560 ?ประกาศผล : ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560 1.คุณสมบัติของผู้สมัคร ?ควรมีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์จริงๆนะครับ 2.เอกสารการสมัคร 3.ขั …

อ่านต่อ »