Breaking News

รับตรง65 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ในระบบ รับตรง65 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง65 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

*ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS

 

 

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 5 ตุลาคม 2564

หรือ

สมัครด้วยตัวเอง : ตั้งแต่วันนี้ – 9 ตุลาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก : วันที่ 12 ตุลาคม 2564

สอบคัดเลือก : วันที่ 16 ตุลาคม 2564

ประกาศผลสอบคัดเลือก : วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ยืนยันสิทธิ์ : วันที่ 21-25 ตุลาคม 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1. คณะและสาขาที่เปิดรับ 

คณะค่รุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 136 ที่นั่ง

สาขาวิชา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ดนตรีศึกษา, สังคมศึกษา, ศิลปศึกษา, คณิตศาสตร์, ;วิทยาศาสตร์ทั่วไป, การศึกษาปฐมวัย, ประถมศึกษา, คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา, พลศึกษา,  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะนิติรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด 55 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสต์ ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  จำนวนรับทั้งหมด 190 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบัญชี, เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ, นวัตกรรมการบริหารและการท่องเที่ยว (แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก, นวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นวัตกรรมการท่องเที่ยว, การตลาดดิจิทัล  , นวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก (มีทุน) , ) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา การจัดการ.  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขวิชา สัตวศาสตร์, เทคโนโลยีไฟฟ้า, ฟิสิกส์  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ชีววิทยา, เคมี วิทยาศาสวตร์การกีฬา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา ชีววิทยาอุตสาหกรรม, สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ชีวิวิทยา, ไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา ภาษาจีน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.80

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ, นวัตกรรมการสื่อสารและการจัดการสารสนเทศ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

2. จำนวนรับทั้งหมด

⇒581 ที่นั่ง

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ อาชีวะ หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

⇒หลักสูตรอื่นๆ สอบสัมภาษณ์

 

5. ค่าสมัครสอบ

100 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น