Breaking News

รับตรง66 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการเด็กดีมีที่เรียน ในระบบ รับตรง66 ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง66 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

*ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS

 

 

กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการรับสมัคร

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 10 ตุลาคม 2565 – 4 พฤศจิกายน 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

สอบคัดเลือก : วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1. คณะและสาขาที่เปิดรับ 

คณะค่รุศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 136 ที่นั่ง ปีนี้ 226 ที่นั่ง

สาขาวิชา ศิลปศึกษา  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25

สาขาวิชา ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, ดนตรีศึกษา, สังคมศึกษา,คณิตศาสตร์, ,วิทยาศาสตร์ทั่วไป, การศึกษาปฐมวัย, ประถมศึกษา, คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ, คอมพิวเตอร์ศึกษา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา พลศึกษา,  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนรับทั้งหมด 60 ที่นั่ง จำนวนรับเท่าเดิม

สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะนิติรัฐศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 55 ที่นั่ง ปีนี้ 70 ที่นั่ง

สาขาวิชา นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสต์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 

 

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 190 ที่นั่ง ปีนี้ 92 ที่นั่ง

สาขาวิชา การบัญชี, เทคโนโลยีดิจิทัลทางธุรกิจ, นวัตกรรมการบริหารและการท่องเที่ยว (แขนงวิชานวัตกรรมธุรกิจที่พัก, นวัตกรรมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นวัตกรรมการท่องเที่ยว, การตลาดดิจิทัล  , นวัตกรรมธุรกิจการค้าปลีก (มีทุน) , ) ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

สาขาวิชา การจัดการ.  เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวนรับทั้งหมด ปีที่แล้ว 100 ที่นั่ง ปีนี้ 200 ที่นั่ง

สาขาวิชา เคมี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25

สาขวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้า,   เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

สาขาวิชา สาธารณสุขชุมชน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00

สาขาวิชา สัตวศาสตร์, เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา ฟิสิกส์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

สาขาวิชา ชีวิวิทยา, ไฟฟ้า เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

 

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชา การพัฒนาชุมชนและนวัตกรรมชุมชน ภาษาจีน, ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ไม่กำหนดเกรดเฉลี่ย

 

2. จำนวนรับทั้งหมด

⇒ปีที่แล้ว 581 ที่นั่ง ปีนี้ 648 ที่นั่ง

 

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือ อาชีวะ หรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4. องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

⇒หลักสูตรอื่นๆ สอบสัมภาษณ์

 

5. ค่าสมัครสอบ

ฟรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร โครงการเด็กดีมีที่เรียน  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *