รวมรับตรง65 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565

มาแล้วจ้า รวมรับตรง65 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565 ที่เปิดรับสมัครแล้วในเวลานี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมรับตรง65 + ทุนเรียนฟรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2565

 

อัพเดท วันที่ 17/1/2565

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

เตือน ก่อนจะเข้าที่ไหน อย่าลืมเช็คค่าเทอมและค่าใช้จ่ายต่างๆด้วย ว่าทางบ้านน้องสะดวกจ่ายไหม ขอให้น้องๆโชคดีกับ ปี65

 

 

กำลังจะมีการเปิดรับเร็วๆนี้

 

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

 

เปิดรับสมัครทุกที่แล้ว

 

TCAS รอบที่2 โควตา

1.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

รอบ2 โควตา ม.แม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2565 <คลิกอ่านที่นี่>> 

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2565  <คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS65 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

*มีทุนเรียนฟรี

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

ทุนเรียนฟรี65 รอบ2 ธรรมศาสตร์ช้างเผือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

*มีทุนเรียนฟรี 

 

รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

TCAS65 ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

TCAS65 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS รอบที่3 Admission

1.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

 

2. TCAS65 รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*มีทุนเรียนฟรี

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2565  <คลิกอ่านที่นี่>> 

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ TCAS65 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบที่3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบที่3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS65 ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

TCAS65 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS รอบที่4 รับตรงอิสระ

TCAS65 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ไม่เข้าร่วมระบบ  TCAS

 

รับตรง65 รุ่นที่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว

 

TCAS รอบ2 โควตา

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ2 ครั้งที่1 ม.ราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

 

TCAS รอบ1 Portfolio 

 

TCAS65 รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

TCAS65 รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS

 

รอบ2 โควตา พร้อมทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 รับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับตรงพร้อมทุน65 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

TCAS65+รับตรง พยาบาล จิตวิทยา กายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับทุกแผนการเรียน

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับทุกแผนการเรียน

 

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>  ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

เริ่มเปิด รับสมัคร วันที่ 5 สิงหาคม เป็นต้นไป
คุณสมบัติ
⇒อายุ 17-26 ปี(รับเด็กซิ่ว)
⇒สายวิทย์ , สายศิลป์ ,GED ยกเว้น กศน
⇒เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.20
⇒ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป
⇒น้ำหนัก 40 กก. ขึ้นไป
โทร. 085-8208833, 064-9492768 สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

 

ทุนการศึกษา พยาบาล เทคนิคการแพทย์ และอื่นๆ มหาวิทยาลัยเนชั่น ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

คุณสมบัติของผุ้สมัคร

เกรดเฉลี่ย 2.20

ส่วนสูง 150 ขึ้นไป

น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40

รับสมัครมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 (สายสามัญ)

ทั้งสายวิทย์ และ สายศิลป์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 0827775434 อ.แพทรียา บัววันเพ็ญ

 

 

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>  ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.จบการศึกษา ม.6 (ทุกแผนการเรียน)
2.เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

 

ติดต่อการสมัคร Line : https://line.me/ti/p/FplomPBbAs
Tel : 095 958 6486

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา <<คลิกอ่านที่นี่>>ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

เปิดรับสมัครเรื่อยๆ จนกว่าจะเต็ม

 

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยชินวัตร  ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว 

1. รับผู้จบ ม.6 หรือกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6
สายวิทย์-คณิตรับเกรด 2.00 ขึ้นไป
สายการเรียนอื่นๆรับเกรด 2.50 ขึ้นไป
📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยชินวัตร
📞 TEL : 064-7674748 อ.เก่ง รัฐไท
🌐 หรือกดปุ่มส่งข้อความ ตอบกลับทันที
CR. พยาบาล รุ่นพี่ ม.ชินวัตร
รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ปีการศึกษา 2565 ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป

⇒ไม่ใช้คะแนน gat pat

⇒ไม่ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ

⇒ไม่ใช้คะแนน o-net

⇒ไม่ใช้ Portfolio

สอบรอบแรก วันที่ 24 ตุลาคม 2564

(เวลา. 09.00 – 15.00 น)

วิชาที่สอบ พื้นฐาน ทั่วไป

– ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

สนใจติดต่อ

Line: night1918

FB: Panatda Khedchern

 

ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี  

คุณสมบัติการสมัครสอบคัดเลือก
1.กำลังศึกษาหรือจบการศึกษา ม.6 สายการเรียนวิทย์คณิต เท่านั้นเกรด 2.5 ขึ้นไป
2.อายุ 17-29 ปี
3.สูง150 cm ขึ้นไป หนักไม่เกิน 75 กก.
รูปร่างสมส่วน
4.สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นติดต่อร้ายแรงและเป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
การคัดเลือก
สอบ สัมภาษณ์ ในระบบ online
ค่าสมัครสอบ1000บาท

 

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่
โทรศัพท์ 083 -0934665 อ.อธิเมศร์
Line ID admis2020 หรือกดปุ่มส่งข้อความ

กลุ่ม line ติดตามข่าวสอบเข้า พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

กลุ่ม Facebook จะสอบเข้าพยาบาล #dek65  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่>>

 

หมดเขตแล้ว

 

1. TCAS65 รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

เปิดรับเป็นปีแรก

 

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน

 

 

รอบ1 แพทย์ ทันตะ พยาบาล เภสัช มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรด2.50 ทุกแผนการเรียน

 

 

รอบ1 Portfolio พร้อมทุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับตรง65 รอบที่1คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับทุกแผนการเรียน

 

รับตรง65 เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1.2 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ <<คลิกอ่านที่นี่>> 

*มีทุนเรียนฟรี

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2565 (ทุกโครงการ)  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รับตรง65 คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกรด2.50 ทุกแผนการเรียน

 

ทุนเรียนฟรี65 คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

*ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว ข้อมูลจากเพจสถาบัน

 

รอบ1 Pofortfolio มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

่รอบเพิ่มเติม

 

รอบ1 Portfolio สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>>

MOU โรงเรียนเริ่มมีการคัดเลือกแล้ว

 

 

รอบ1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1/2 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2565 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ1 โครงการช่อดอกปีบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565 <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 ทุน รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ 1 Portfolio สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบที่1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>> 

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS65 รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช <<คลิกอ่านที่นี่>> 

จะสมัครรอบ2 ได้ ต้องสมัครรอบแรกก่อน

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปีการศึกษา2565  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

 

ค่ายดอกพระยอม ครั้งที่4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้- 31 กรกฏาคม 2564

*ในปีก่อนๆ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมนี้ จึงจะสามารถโครงการใช้รอบ Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ ม.อุบลได้ 

 

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *