Breaking News

รวม TCAS66 รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เปิดรับสมัครแล้ว และจะเปิดรับสมัคร

มาแล้วจ้า รวมรับตรง66 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ที่เปิดรับสมัครแล้ว ปีการศึกษา2566 ที่เปิดรับสมัครแล้วในเวลานี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวม TCAS66 รับตรง คณะพยาบาลศาสตร์ ที่เปิดรับสมัครแล้ว และจะเปิดรับสมัคร

 

อัพเดท วันที่ 17/1/2566

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ปีการการศึกษา 2566

 

เปิดรับสมัครแล้ว

 

TCAS  รอบ 2 โควตา

 

รอบ2 โควตา สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคเหนือ

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

รอบ 2 ครั้งที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 พร้อมทุน โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 พยาบาลศาสตร์+เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับตรง+ทุน66 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

ภาคตะวันออก

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคกลาง

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS66+รับตรง พยาบาล จิตวิทยา กายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รับตรง+ทุน66 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

ภาคใต้

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่มีคะแนนสอบ ก็สมัครได้

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้คะแนนสอบ TGAT TPAT และA-Level

 

 

เปิดรับสมัครแล้ว ไม่เข้าร่วม TCAS

ภาคเหนือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*รับทุกแผนการเรียน

 

รับตรง66 เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*รับทุกแผนการเรียน

 

 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รับตรง+ทุน66 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

ภาคกลาง

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาล ปี2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ปี2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รับตรง+ทุน66 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รับตรง66 เภสัช พยาบาล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>
*รับทุกแผนการเรียน
*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level
รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับสายวิทย์ สายศิลป์

 

 

ภาคตะวันออก

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รายละเอียดการรับทุกรอบ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ TCAS66 ทุกรอบ  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ทุกรอบ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*มีทุนเรียนฟรี

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS66 ทุกรอบ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS66 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

TCAS ทุกรอบ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ทุกรอบ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กำลังจะมีการเปิดรับสมัคร เร็วๆนี้

 

รอบ1 Portfolio

หมดเขตทุกที่แล้ว

 

รอบ 2 โควตา

 

ภาคกลาง

เปิดรับทุกที่แล้ว

 

ภาคเหนือ

เปิดรับทุกที่แล้ว

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคตะวันออก 

เปิดรับทุกที่แล้ว

 

ภาคใต้

เปิดรับทุกที่แล้ว

 

รอบ3 แอดมิชชั่น 

ภาคเหนือ

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคกลาง

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาตตะวันออกเฉียงเหนือ

รอบ3 Admission มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ทุกรอบ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคตะวันออก

รอบ3 แอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ภาคใต้

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ในระบบ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ไม่เข้าร่วม TCAS

 

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

หมดเขตแล้ว

 

รอบ2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

คณะพยาบาลศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ2 โควตา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ2 ครั้งที่1 โควตา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*รับทุกแผนการเรียน

 

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

ทุนเรียนฟรี คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับทุกแผนการเรียน และผู้จบปริญญาตรี

 

รับตรง66 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

*ไม่กำหนดแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ย

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ TCAS66 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*มีทุนเรียนฟรี

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

 

รอบ1 Portfolio สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนฟรี66 รอบ2 ธรรมศาสตร์ช้างเผือก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

รอบ1 ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio ครั้งที่2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1+ทุนเรียนฟรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม <<คลิกอ่านที่นี่>>

*รับทุกแผนการเรียน

 

รอบ1/2 นักเรียนที่มีผลการเรียนดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา2566   <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่ใช้ TGAT TPAT และA-Level

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา2566 (ทุกโครงการ)  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบโควตาพิเศษ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ไม่กำหนดแผนการเรียน

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการเรียนล่วงหน้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ในปีก่อนๆ มีโครงการรับเฉพาะ คนที่เรียนล่วงหน้า

 

รอบ1 Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 Portfolio คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ 1 Portfolio สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 ครั้งที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ1 ครุศาสตร์ พยาบาล อื่นๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา2566    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ทุนเรียนต่อ ไนติงเกล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา2566  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ค่ายดอกพะยอม ปีที่5 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

*ในปีก่อนๆ มีโครงการรับเฉพาะผู้ที่ติดค่าย

 

ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว ปีการศึกษา2566 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

บทความแนะนำ

คอร์สเรียนฟรี มีเกียรติบัตร สำหรับน้องอยากสอบเรียนพยาบาล <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *