Breaking News

รับตรง64 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ รับตรง64 ปีการศึกษา2564 โดยสมัครกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรง64 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีการศึกษา2564

 

กำหนดการรับสมัคร

โควตาเรียนดี / ความสามารถพิเศษ (Portfolio) / โครงการต่างๆ

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2563

⇒ชำระค่าสมัคร : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รอบที่1

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 : วันที่ 11 กันยายน 2563

⇒สอบข้อเขียน รอบที่1 : วันที่ 28 กันายน 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก รอบที่ 1 : วันที่ 11 กันยายน 2563

⇒ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 28 กันายน – 15 ตุลาคม 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ รอบที่1 : วันที่ 25 ตุลาคม 2563

 

รอบที่2

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 : วันที่ 9 ธันวาคม 2563

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 20 ธันวาคม 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับคัดเลือก รอบที่2 : วันที่ 28 ธันวาคม 2563

⇒ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ : วันที่ 28 ธันวาคม 2563 – 15 มกราคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ รอบที่2 : วันที่ 25 มกราคม 2564

 

รับตรงอิสระ 

⇒สมัครทางออนไลน์ : ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

⇒ชำระเงินค่าสมัคร : วันที่ 31 มีนาคม 2564

⇒สอบคัดเลือก : วันที่ 31 มีนาคม 2564

⇒ชำระค่ายืนยันสิทธิ์ : ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  ครั้งที่1 : วันที่ 29 สิงหาคม 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  ครั้งที่2 : วันที่ 30 ตุลาคม 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  ครั้งที่3 : วันที่ 28 ธันวาคม 2563

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  ครั้งที่4 : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์  ครั้งที่5 : วันที่ 9 เมษายน 2564

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะครุศาสตร์

⇒สาขาที่เปิดรับ การศึกษาปฐมวัย พลศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นาฏศิลป์ศึกษา สังคมศึกษา ศิลปศึกษา ดนตรีศึกษา ภาษาจีน  คณิตาสตร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เคมี บางสาขามีการกำหนดแผนการเรียน

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

⇒สาขาที่เปิดรับ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ , การท่องเที่ยวและการโรงแรม , อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ , การพัฒนาชุมชน , ศิลปะและการออกแบบ , ภาษาอังกฤษธุรกิจ , นิติศาสตร์ , รัฐประศาสนศาสตร์ ไม่มีการระบุแผนการเรียน

 

คณะวิทยาการจัดการ  

⇒สาขาที่เปิดรับ การบัญชี , นิเทศศาสตร์ , การจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ , บริหารธุรกิจ  ไม่มีการระบุแผนการเรียน

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

⇒สาขาทีเปิดรับ อาหารและโภชนาการประยุกต์ , เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร  ไม่มีการระบุแผนการเรียน

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

⇒สาขาที่เปิดรับ สัตวศาสตร์ , การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , เกษตรศาสตร์ , วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ไม่มีการระบุแผนการเรียน

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

⇒สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ ,วิศวกรรมพลังงาน , วิศวกรรมเครื่องกล , วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร , วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ,สถาปัตยกรรมภายใน ไม่มีการระบุแผนการเรียน

 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

⇒สาขาที่เปิดร้บ วิทยาการคอมพิวเตอร์ , คอมพิวเตอร์ประยุกต์  มีการกำหนดแผนการเรียน

 

คณะพยาบาลศาสตร์  

⇒สาขาที่เปิดรับ การแพทย์แผนไทย , สาธารณสุขศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์  ไม่มีการระบุแผนการเรียน

*พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ เหมือนจะไม่ได้กำหนดแผนการเรียนที่ระบุ ฝากน้องติดตามคณะด้วยนะว่า กำหนดหน่วยกิตหรืออะไรด้วยไหม

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒2,530 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลัง หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โดยมีแผนการเรียนและเกรดเฉลี่ย ตามคณะและสาขาระบุไว้

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒สอบคัดเลือก

 

5.ค่าสมัครสอบ

⇒200 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

 

ค่าเทอม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น