Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Breaking News
Home / รับตรง/TCAS / รวมรับตรง62 โควตา 5 โครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2562

รวมรับตรง62 โควตา 5 โครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2562

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รวมรับตรง62 โควตา 5 โครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา2562

 

จากทีพี่นัทเช็คเบื้องต้น รับตรงนี้อาจจะไม่ได้เข้าร่วมระบบTCAS นะจ้า

 

ขอให้แสดงความยินดีกับน้องที่สอบติดด้วย

1.ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท(ด่วนที่สุด)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจสุขภาพร่างกายเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท จากเดิมวันที่ 11-12 เมษายน พ.ศ. 2562 เปลี่ยนเป็นวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2562

คลิกที่นี่–ประกาศเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับการตรวจร่างกาย

 

ประกาศโดย   งานรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2562
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท(ด่วนที่สุด)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการตรวจสุขภาพในวันที่ 11 เมษายน 2562 และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 18 เมษายน 2562 (รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศฯ) หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามขั้นตอนต่อไป

คลิกที่นี่–>รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ประจำปีการศึกษา 2562 

คลิกที่นี่–>กำหนดการสอบสัมภาษณ์และใบตรวจร่างกาย

 

ประกาศโดย   งานรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2562
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-21 เมษายน 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
<
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโครงการพิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
ประกาศโดย   งานรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2562
4.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพื้นที่อีสาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพื้นที่อีสาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 11-21 เมษายน 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพื้นที่อีสาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
<
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาพื้นที่อีสาน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
คำแนะนำในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการพิเศษเพื่อเภสัชกร ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาที่แต่ละคณะกำหนด หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามขั้นตอนต่อไป

โครงการพิเศษเพื่อเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และใบตรวจร่างกาย

แบบฟอร์มกรอกประวัติส่วนตัว-และเขียนบเรียงความ-คณะเภสัชศาสตร์

 

ประกาศโดย   งานรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2562
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โควตาพี้นที่อีสาน คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562(ด่วนที่สุด)

ให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ตามวัน และเวลาที่แต่ละคณะกำหนด หากพ้นกำหนดนี้แล้ว จะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามขั้นตอนต่อไป

โควตาพื้นที่อีสาน คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์และใบตรวจร่างกาย

 

ประกาศโดย   งานรับเข้าศึกษา   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2562
3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เพิ่มเติมครั้งที้ 2(ด่วนที่สุด)
ห้ผู้มีรายชื่อรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2562 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ เพิ่มเติม ครั้งที่2

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที้ 3(ด่วนที่สุด)
ให้ผู้มีรายชื่อรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ดำเนินการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน 2562 หากพ้นกำหนดนี้จะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2562 ตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยต่อไป
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะเกษตรศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะบริหารศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาคณะศิลปประยุกต์ฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะนิติศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คณะรัฐศาสตร์

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาขยายโอกาสทางการศึกษาครั้งที่ 3 เพิ่มเติม(ด่วนที่สุด)

โดยให้ผู้มีรายชื่อดังเอกสารแนบดำเนินการสอบสัมภาษณ์ที่คณะที่สังกัด ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะถือว่าสละสิทธิ์การเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามขั้นตอนต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 3 เพิ่มเติม

 

 

 

โครงการที่เปิดรับ

1.โควตาขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 3 จำนวนรับ 2,650 ที่นั่ง

 

หมดเขตแล้ว

 

ระเบียบการรับสมัคร    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

เกรดเฉลี่ย

สอบสัมภาษณ์

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

 

2.โควตารับตรงทั่วไป หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

 

เปิดรับสมัครวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562

 

ระเบียบการรับสมัคร    <<คลิกอ่านที่นี่>>

องค์ประกอบของการคัดเลือก
คณะและสาขาที่เปิดรับ

3.โครงการพิเศษเพื่อเภสัชกร หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

เปิดรับสมัครวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562
ระเบียบการรับสมัคร    <<คลิกอ่านที่นี่>>

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

 

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

4.โควตาพื้นที่อีสาน หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์

 

เปิดรับสมัครวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2562

 

ระเบียบการรับสมัคร    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

คณะและสาขาที่เปิดรับ

 

5.รับตรง62 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมดเขตแล้ว    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

4 comments

  1. คือสมัครโควตาขยายการศึกษาครั้งที่3สมัครวันสุดท้ายพอดีแต่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัครจะสามารถชำระวันพรุ่งนี้ได้ไหม

  2. คิมิโม๊ะจัง

    ไม่เห็นมีรับเด็กซิ่วเลยคุณหลอกดาว

    • อ่านดีๆยังน้อง ว่าคณะไหนรับเด็กซิ่ว โครงการไหนไม่รับเด็กซิ่ว พลาดตั้งแต่ปีที่แล้วน้องควรจะเรียนรู้ประสบการณ์การอ่านมากกว่านี้นะครับ ไม่งั้นก็จะไม่ติดเหมือนเดิม พี่นัทไม่ได้ใจดีเหมือนเว็บอื่นนะลูก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *