Breaking News

รับตรงพร้อมทุน64 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่2 สำหรับน้องม.6 และเทียบเท่า

กสศ ประกาศรายละเอียดระเบียบการัรบสมัคร โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่2 สำหรับน้องม.6 และเทียบเท่า โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับสมัคร รับตรงพร้อมทุน64 อีกคัร้ง

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี่<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรงพร้อมทุน64 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่2 สำหรับน้องม.6 และเทียบเท่า

 

อัพเดทวันที่ 8 กันยายน 2563

 

กำหนดการรับสมัคร

 

สำหรับน้องๆ ม.6 หรือเทียบเท่า

เช็ครายละเอียดแต่ละมหาวิทยาลัยได้แล้ว

 

เนื่องจากพี่นัทได้เข้าใจผิดเรื่องกำหนดการครูรักษ์ถิ่น จึงต้องขออภัยมาณที่นี่ พี่นัทจะติดตามข่าวอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้น้องๆได้รับข่าวสารที่ถูกต้องที่สุด ขออภัยมาณที่นี่

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

สำหรับน้องที่เตรียมตัวสอบเข้า

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

หลักสูตรการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.ระเบียบการ มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม จากปีที่แล้ว

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เปิดรับสมัครแล้ว     <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   เปิดรับสมัครแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปิดรับสมัครแล้ว   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    <<คลิกอ่านที่นี่>>  รับเขตอำเภอเมืองและรับTCAS รอบที่1 ด้วยนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เปิดรับสมัครแล้ว   <<คลิกอ่านที่นี่>>
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เปิดรับสมัครด้วยตัวเองแล้ว    <<คลิกอ่านที่นี่>>
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    เปิดรับสมัครแล้ว โดยติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้เลย

 

หลักสูตรการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับสมัครแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดรับสมัครแล้ว   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เปิดรับสมัครแล้ว <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.จำนวนรับทั้งหมด

1,500 ทุน  ปีละ 300 ทุน

 

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติอื่นตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

แฟ้มสะสมงาน

การสอบสัมภาษณ์

(โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการทดสอบข้อเขียน)

 

6.รายละเอียดของทุน

น้องๆจะได้รับทุนรวมมูลค่า 150,000 บาท/ปี

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท/ปี ค่าที่พัก 2,000 บาท/คน/เดือน ค่าครองชีพ 6,000 บาท/คน/เดือน ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท/คน/เดือน

 

เมื่อน้องเรียนจบ จะได้รับบรรจุในการเป็นข้าราชการครูเพื่อกลับไปสอนภูมิสำเนาตามที่น้องอาศัย 6 ปี

*ไม่คิดจะใช้ทุน ไม่แนะนำให้สมัคร ทางผู้ให้ทุนต้องการครูที่ไปสอนตอนน้องจบมากกว่าจำนวนนักศึกษาจบมาแล้วไม่ใช้ทุนนะ

 

*รายละเอียดต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

7.ค่าสมัครสอบ 

ฟรี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
    ดาวน์โหลด
  • บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุน ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) จะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังจบการศึกษาปี 2568
    ดาวน์โหลด

รายละเอียดต่างๆ ตั้งแต่พื้นที่ จังหวัดในการรับและใช้ทุน รอจากทางมหาวิทยาลัยประกาศอีกครั้ง

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

สวัสดีทุกท่านที่สนใจ สมัครทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการปฐมศึกษา
2. ทุนนี้จะเปิดให้รับสมัครอีกไม่กี่วันค่ะ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ของ กสศ เท่านั้น แบ่งเป็น
2.1 เรื่องภูมิลำเนาต้องอยู่ในระดับตำบล ของโรงเรียนในประกาศที่แนบมานี้เท่านั้น อยู่มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ด้วยนะคะ พึ่งย้ายมาอยู่ ไม่มีสิทธิ์นะคะ พื้นที่นอกเหนือจากนี้ เช่น ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ไม่มีสิทธิ์สมัครนะคะ #ยกเว้น ว่าเราไม่ได้นักศึกษาทุนในตำบลนั้น จึงจะทำการคัดเลือกตำบลที่ใกล้เคียง ย้ำนะคะ ว่าใกล้เคียง โดดข้ามไปไกลระดับอำเภอ หรือ จังหวัด ยังไม่มีนโยบายรับนะคะ

2.2 ฐานะ เรากำลังมองหานักเรียนที่มีฐานะยากจนถึงขั้น ยากจนพิเศษ เพื่อมาส่งเสริมการศึกษาให้เขาได้เป็นครูในท้องถิ่นของเขา เพราะฉะนั้น ใครมีพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นข้าราชการ หมดสิทธิ์ค่ะ มีบ้าน 2 ชั้น ขึ้นไป มุงด้วยหลังคากระเบื้องอย่างดี มีรถยนต์ รถไถ หมดสิทธิ์ค่ะ มีทรัพย์สินต่างๆ ที่แสดงถึงการมีรายได้ต่อหัว เกิน 3,000 บาท/หัว/เดือน หมดสิทธิ์ค่ะ ในส่วนตรงนี้ เรามีโปรแกรมคำนวณรายได้และต้องเก็บข้อมูลจากชุมชน เชิงประจักษ์
2.3 เกรดเฉลี่ย เรามองหา นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวม ตั้งแต่ 2.5 เป็นต้นไป

ใครที่อ่านแล้ว พบว่า ไม่แน่ใจเรื่องเกณฑ์สอบถามเข้ามาได้

ใครที่อ่านแล้ว ไม่เข้าเกณฑ์ให้มองข้ามทุนนี้ไปก่อนนะคะ โปรดให้โอกาสเพื่อนที่ขาดโอกาส จริงๆก่อน หรือมีเพื่อนที่น่าจะเข้าเกณฑ์ โปรดบอกต่อเพื่อเป็นกุศล ส่วนเราอาจหาเรียนทุนอื่นไปก่อนนะคะ ทุนมีมากมายค่ะ ถ้าเราดีพอ และตื่นตัวอยู่เสมอ เราจะได้โอกาสที่ดีๆเสมอ
สู้ๆนะคะ ทุกคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0