Breaking News

รับตรงพร้อมทุน64 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่2 สำหรับน้องม.6 และเทียบเท่า

กสศ ประกาศรายละเอียดระเบียบการัรบสมัคร โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่2 สำหรับน้องม.6 และเทียบเท่า โดยมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับสมัคร รับตรงพร้อมทุน64 อีกคัร้ง

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ หรือขึ้นสมาชิกเต็ม ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รับตรงพร้อมทุน64 โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่2 สำหรับน้องม.6 และเทียบเท่า

 

อัพเดทวันที่ 8 กันยายน 2563

 

กำหนดการรับสมัคร

สำหรับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย สถาบันที่ต้องการเข้าร่วมทุนโครงการครูรักษถิ่น ให้สมัคร : วันที่ 15 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2563 ไม่เกี่ยวกับน้องม.6และเทียบเท่า 

 

สำหรับน้องๆ ม.6 หรือเทียบเท่า

รอประกาศอีกครั้ง

 

เนื่องจากพี่นัทได้เข้าใจผิดเรื่องกำหนดการครูรักษ์ถิ่น จึงต้องขออภัยมาณที่นี่ พี่นัทจะติดตามข่าวอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้น้องๆได้รับข่าวสารที่ถูกต้องที่สุด ขออภัยมาณที่นี่

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี่<<

*********************************

 

 

 

1.สถาบันที่เข้าร่วม โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่2 2564

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี เปิดรับสมัครแล้ว   <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

หลักสูตรการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

2.มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม อ้างอิงจากปี2563

ปี2564 รอแต่ละมหาวิทยาลัยประกาศอีกครั้งนะครับ 

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เปิดรับสมัครแล้ว     <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   เปิดรับสมัครแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปิดรับสมัครแล้ว   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์    <<คลิกอ่านที่นี่>>  รับเขตอำเภอเมืองและรับTCAS รอบที่1 ด้วยนะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เปิดรับสมัครแล้ว   <<คลิกอ่านที่นี่>>
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เปิดรับสมัครด้วยตัวเองแล้ว    <<คลิกอ่านที่นี่>>
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    เปิดรับสมัครแล้ว โดยติดต่อกับมหาวิทยาลัยได้เลย

 

หลักสูตรการประถมศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เปิดรับสมัครแล้ว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  เปิดรับสมัครแล้ว   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เปิดรับสมัครแล้ว <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.จำนวนรับทั้งหมด

1,500 ทุน  ปีละ 300 ทุน

 

4.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า เกรดเฉลี่ย 5 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50

คุณสมบัติอื่นตามคณะและสาขาระบุไว้

 

5.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ย

แฟ้มสะสมงาน

การสอบสัมภาษณ์

(โดยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะมีการทดสอบข้อเขียน)

 

6.รายละเอียดของทุน

น้องๆจะได้รับทุนรวมมูลค่า 150,000 บาท/ปี

ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา 30,000 บาท/ปี ค่าที่พัก 2,000 บาท/คน/เดือน ค่าครองชีพ 6,000 บาท/คน/เดือน ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียน 2,000 บาท/คน/เดือน

 

เมื่อน้องเรียนจบ จะได้รับบรรจุในการเป็นข้าราชการครูเพื่อกลับไปสอนภูมิสำเนาตามที่น้องอาศัย 6 ปี

*ไม่คิดจะใช้ทุน ไม่แนะนำให้สมัคร ทางผู้ให้ทุนต้องการครูที่ไปสอนตอนน้องจบมากกว่าจำนวนนักศึกษาจบมาแล้วไม่ใช้ทุนนะ

 

*รายละเอียดต่างๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

7.ค่าสมัครสอบ 

ฟรี

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ประกาศสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) ปีการศึกษา 2564
    ดาวน์โหลด
  • บัญชีรายชื่อโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่ผู้รับทุน ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพ โรงเรียนของชุมชน (โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น) จะไปบรรจุและแต่งตั้งหลังจบการศึกษาปี 2568
    ดาวน์โหลด

*เขตโรงเรียนและจังหวัด ให้รอประกาศตามมหาวิทยาลัยอีกครั้ง เพื่อรอความเป็นทางการนะจ้า

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

——————————————————

สวัสดีทุกท่านที่สนใจ สมัครทุนครูรัก(ษ์)ถิ่น สาขาวิชาการปฐมศึกษา
2. ทุนนี้จะเปิดให้รับสมัครอีกไม่กี่วันค่ะ โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ของ กสศ เท่านั้น แบ่งเป็น
2.1 เรื่องภูมิลำเนาต้องอยู่ในระดับตำบล ของโรงเรียนในประกาศที่แนบมานี้เท่านั้น อยู่มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี ด้วยนะคะ พึ่งย้ายมาอยู่ ไม่มีสิทธิ์นะคะ พื้นที่นอกเหนือจากนี้ เช่น ต่างอำเภอ ต่างจังหวัด ไม่มีสิทธิ์สมัครนะคะ #ยกเว้น ว่าเราไม่ได้นักศึกษาทุนในตำบลนั้น จึงจะทำการคัดเลือกตำบลที่ใกล้เคียง ย้ำนะคะ ว่าใกล้เคียง โดดข้ามไปไกลระดับอำเภอ หรือ จังหวัด ยังไม่มีนโยบายรับนะคะ

2.2 ฐานะ เรากำลังมองหานักเรียนที่มีฐานะยากจนถึงขั้น ยากจนพิเศษ เพื่อมาส่งเสริมการศึกษาให้เขาได้เป็นครูในท้องถิ่นของเขา เพราะฉะนั้น ใครมีพ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นข้าราชการ หมดสิทธิ์ค่ะ มีบ้าน 2 ชั้น ขึ้นไป มุงด้วยหลังคากระเบื้องอย่างดี มีรถยนต์ รถไถ หมดสิทธิ์ค่ะ มีทรัพย์สินต่างๆ ที่แสดงถึงการมีรายได้ต่อหัว เกิน 3,000 บาท/หัว/เดือน หมดสิทธิ์ค่ะ ในส่วนตรงนี้ เรามีโปรแกรมคำนวณรายได้และต้องเก็บข้อมูลจากชุมชน เชิงประจักษ์
2.3 เกรดเฉลี่ย เรามองหา นักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยรวม ตั้งแต่ 2.5 เป็นต้นไป

ใครที่อ่านแล้ว พบว่า ไม่แน่ใจเรื่องเกณฑ์สอบถามเข้ามาได้

ใครที่อ่านแล้ว ไม่เข้าเกณฑ์ให้มองข้ามทุนนี้ไปก่อนนะคะ โปรดให้โอกาสเพื่อนที่ขาดโอกาส จริงๆก่อน หรือมีเพื่อนที่น่าจะเข้าเกณฑ์ โปรดบอกต่อเพื่อเป็นกุศล ส่วนเราอาจหาเรียนทุนอื่นไปก่อนนะคะ ทุนมีมากมายค่ะ ถ้าเราดีพอ และตื่นตัวอยู่เสมอ เราจะได้โอกาสที่ดีๆเสมอ
สู้ๆนะคะ ทุกคน

2 comments

  1. ปีนี้ของภาคใรับจังหวัดสตูลไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *