Breaking News

รับตรง61 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คลิกติดตามข่าวทางline

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ

เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม  ประจำปีการศึกษา 2561

 

1.เส้นทางการสอบเข้า

⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 15 มีนาคม-30 เมษายน 2561
⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบข้อเขียน : วันอังคารที่15 พฤษภาคม 2561
⇒สอบข้อเขียนและหัตถศึกษา : วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561
⇒สอบสัมภาษณ์ : วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561
⇒ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561
⇒ตรวจร่างกาย : วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561
⇒รายงานตัวทำสัญญาเข้าศึกษาและตรวจสุขภาพฟัน : วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
⇒ปฐมนิเทศ : วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
⇒เปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 : วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

 

2.หลักสูตรที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ปี

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 อายุ16-35 ปีบริบรูณ์

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน  วิชาภาษาอังกฤษและวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ
⇒สอบหัตถศึกษา
⇒สอบสัมภาษณ์

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร
⇒ใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจ าปีการศึกษา 2561
ที่สั่งพิมพ์จากระบบการรับสมัครออนไลน์ พร้อมลงลายชื่อผู้สมัครสอบ
⇒สลิปชำระเงินส่วนที่ 1 (ให้ผู้สมัคร ส าเนาสลิปชำระเงินส่วนที่ 1 เก็บไว้เป็นหลักฐาน)
⇒สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า
⇒ระเบียบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรมประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
⇒สำเนาทะเบียนสมรส ( ถ้ามี)
⇒สำเนาบัตรประชาชน
⇒สำเนาทะเบียนบ้าน
⇒รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จ านวน 2 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

 

6.ค่าสมัครสอบ

300 บาท ชำระที่ธนาคารกรุงเทพ

 

แหล่งข้อมูล ระเบียบการรรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

>>คลิกติดตามข่าวทางfacebook<<

>>คลิกติดตามข่าวทางline<<

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————————————————

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *