Breaking News

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560

รับตรง หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2560

เส้นทางพิชิตฝัน

⇒สมัครด้วยตัวเองเท่านั้น :วันที่ ๑๖ มกราคม ถึงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน : วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐

⇒สอบข้อเขียน (เฉพาะผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม น้อยกว่า ๓.๗๕) : วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

⇒ประกาศผลสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย : วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

⇒ สอบสัมภาษณ์ / ตรวจร่างกาย : วันที่ ๒๐ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐

⇒รายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมเข้าศึกษา: วันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

 

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline
คลิกติดตามข่าวทางtwiter

คลิกติดตามข่าวทาง google+

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒120 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒อายุไม่ต่ำกว่า ๑๖ ปีบริบูรณ์ในปีการศึกษาที่เข้าศึกษา
⇒สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองวิทยฐานะ
⇒เป็นผู้ที่มีสภาพร่างกายและจิตปกติ ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการและถือเป็นที่สุด
⇒มีน้ำหนักสัมพันธ์กับส่วนสูง
⇒ไม่มีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่เคยถูกศาลพิพากษาถึงขั้นจำคุก หรืออยู่ในระหว่างต้องคดีอาญา
⇒ คุณสมบัติอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด

⇒ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย เกรด3.75ขึ้นไป ไม่ต้องสอบข้อเขียน เกรด 5 หรือ 6 เทอม

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก

⇒สอบข้อเขียน

⇒สอบสัมภาษณ์

5.เอกสารที่ใช้สมัคร 

⇒รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ ถ่ายครั้งเดียวไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัครสอบ) ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป โดยให้ติดที่ใบ สมัคร ๑ รูป ติดที่บัตรประจำตัวผู้สมัคร ๒ รูป
⇒สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ หรือ ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
⇒ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ๔๐๐- บาท (สี่ร้อยบาทถ้วน)
⇒ค่าเล่มสมัครสอบ ๒๐๐- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

6.ค่าสมัครสอบ

⇒600 บาท

7.ขั้นตอนการสมัคร

1.เตรียมเอกสารและค่าสมัครให้ครบถ้วน

2.สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   คลิกอ่านที่นี้

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  คลิกที่นี้

เพจสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มรภ.สวนสุนันทา  คลิกที่นี้

 

    ———————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รวมรับตรงวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คลิกที่นี้

ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง

ต้องขอบคุณน้องเฟลบุ๊ค รัตติยา โสตะพราหมณ์  มากนะครับ ที่แจ้งให้พี่รู้รับตรงตั้งแต่แรกๆเลย

ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *