Breaking News

รับตรง รอบที่1และ2สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560

รับตรง รอบที่1และ2สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์

 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560

เส้นทางพิชิตฝัน

 

*เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางfacebook
คลิกติดตามข่าวทางline

คลิกติดตามข่าวทางtwiter

คลิกติดตามข่าวทาง google+

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

⇒คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ภาคพิเศษ

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

⇒75 ที่นั่ง

 

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
⇒เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
⇒เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงและ/หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
⇒ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ
⇒ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญาหรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาลด้วยการกระทำผิดในคดีอาญา ยกเว้นความผิดโดยประมาท
⇒เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัย ได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

คุณสมบัติเฉพาะ / เงื่อนไขเฉพาะของผู้มีสิทธิ์สมัคร
⇒เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (สายวิทยาศาสตร์) หรือเทียบเท่า มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75
⇒มีคะแนน O-NET รายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 16 คะแนน

 

4.เกณฑ์การคัดเลือก
⇒ ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ครั้งที่ 1/2560 (สอบวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2559) หรือครั้งที่ 2/2560 (สอบวันที่ 11 – 14 มีนาคม 2560) ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยจะนำผลคะแนนทดสอบครั้งที่ดีที่สุดมาพิจารณาคัดเลือก
⇒คะแนนสอบ GAT ตอนที่ 2 (วิชาภาษาอังกฤษ) ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 30%
⇒คะแนนสอบ PAT 2 (วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์) ใช้เป็นค่าน้ำหนัก 70%

 

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒เอกสารการสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อย
⇒หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร
⇒สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
⇒สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
⇒สำเนาใบแสดงผลการเรียน (GPAX) 6 ภาคการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
⇒สำเนาใบแสดงคะแนนสอบ GAT ตอนที่ 2 (วิชาภาษาอังกฤษ) และ PAT 2 (วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
⇒สำเนาใบแสดงคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

6.ค่าสมัครสอบ

⇒500 บาท ติดตามในใบชำระเงิน

 

 

7.เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง

⇒ค่าเทอม 41,700 บาท/เทอม

⇒รับตรงนี้ไม่ตัดสิทธิ์ในระบบแอดมิชชั่นนะครับ

อาชีพที่สามารถประกอบได้

1. พยาบาลสัตว์ในโรงพยาบาลและคลินิกรักษาสัตว์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,153 แห่ง
2. ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ในงานด้านสุขภาพสัตว์ประจำฟาร์ม
3. นักวิจัยในงานด้านสุขภาพสัตว์
4. เจ้าของธุรกิจสัตว์เลี้ยง
5. พนักงานขายเครื่องมือ และผลิตภัณฑ์ทางด้านการพยาบาลสัตว์

ที่มา http://www.vnsp.vettech.ku.ac.th/?page_id=40

 

 

8.ขั้นตอนการสมัคร

1.กรอบเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วน

1. ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวนเงิน 500 บาท (ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผู้สมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ) โดยดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินจากเว็บไซต์ของคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
2. ผู้สมัครต้องส่งสำเนาเอกสารหลักฐานเรียงลำดับทั้ง 7 รายการตามข้างต้น และส่งมาทาง e-mail address : [email protected] (ในรูปแบบไฟล์ pdf และเอกสารทั้ง 7 รายการ  ต้องอยู่ในไฟล์เดียวกันจำนวน 1 ไฟล์ เท่านั้น) โดยให้ระบุชื่อเรื่องใน e-mail เป็น “โครงการรับตรงภาคพิเศษ สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ปี 2560”

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

⇒ระเบียบการรับสมัคร    คลิกอ่านที่นี้

⇒เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา โครงการพิเศษ สาขาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คลิกที่นี้

 

  ———————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รวมรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คลิกที่นี้
หรือคลิกรูปมหาวิทยาลัยก็จะเจอรับตรงในมหาวิทยาลันั้นๆเลย
ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
เมื่อจะสมัครสอบรับตรงแล้วให้อ่านระเบียบการให้เข้าใจก่อนสมัครสอบและเวลากรอบใบสมัคร
เมื่อกรอบข้อมูลครบถ้วนแล้วอย่าลืมตรวจทานให้ดีก่อนสมัครว่าถูกต้องไหม
ฝากน้องติดตามด้วยนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *