Breaking News

รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เส้นทางพิชิตฝัน
?สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่19 ธันวาคม 2559 – 29 มกราคม 2560
?กำหนดการอื่นตามที่คณะและสาขาระบุไว้

*เนื่่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ
พี่นัทได้ทำช่องทางการติดต่อพี่นัทและอ่านข่าวการศึกษาอื่นๆได้แล้วนะครับ อย่าลืมเข้าไปครอบครัวเดียวกับเรานะครับ คลิกตามช่องทางต่างๆได้เลย
facebook     line     google+   twitter

1.คุณสมบัติของผู้สมัคร
?กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา หรือเฉพาะกำลังศึกษามัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
?มีคะแนนสอบ GAT-PAT และเก้าวิชาสามัญตามที่คณะและสาขาระบุไว้
?คุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่คณะและสาขาระบุไว้

2.คณะสาขาที่เปิดรับและคะแนนสอบที่ต้องใช้
รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่
รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่
รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่
รับตรง60 ประเภทรับตรงทั่

3.จำนวนรับทั้งหมด
?2,366 ที่นั่ง

4.เกณฑ์การคัดเลือก
?ยื่นคะแนนสอบ GAT PAT 9 วิชาสามัญตามที่คณะและสาขาระบุไว้
?สอบข้อเขียนตามที่คณะและสาขาระบุไว้
?สอบสัมภาษณ์ มีคัดออกนะ ควรมีแฟ้มสะสมงาน

5.เกร็ดความรู้ก่อนสมัครรับตรง
?รับตรงมศว จะเริ่มมีตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้ว แต่จะเริ่มเปิดหลายโครงการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
?ช่วงรับตรงจะอยู่ที่สิงหาคม-มิถุนายนปีหน้าเลย (อ้างอิงจากปี2559)
?ในปี 2559 มีการสอบวิชาเฉพาะแต่ละสาขาด้วยนะครับ ปี2560 รอติดตามติดไป

?เปรียบเทียบจำนวนรับตรง ปี2559 จำนวนรับ 2,346 ที่นั่ง ปี2560 2,366 ที่นั่ง

สาขาที่รับทั้งน้องม.6 และเด็กซิ่ว
?พยาบาลศาสตร์ กายภาพบำบัด
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ / สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ?สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร เคมี อัญมณีและเครื่องประดับ
?สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี/ สาขาวิชาวิศวกรรมเครืองกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า / สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา / สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์/ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
?สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก่าลังกาย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์-อนามัยสิงแวดล้อม -สาธารณสุขชุมชน  สาขาวิชาผู้น่านันทนาการ  สาขาวิชาพลศึกษา / สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
?คณะมนุษยศาสตร์ทุกสาขาวิชา
?คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
?คณะศิลปกรรมศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
?คณะศึกษาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
?คณะสังคมศาสตร์ ยกเว้นสาขาวิชาสังคมศึกษา
?วิิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
?คณะเศรษฐศาสตร์ ทุกสาขาวิชา
?วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย

ข้อระวังการสมัครรับตรง
?แผนการเรียนที่เปิดรับ
?เกรดขั้นต่ำ
?วิชาที่ใช้ยื่นและใช้สอบ
?เอกสารที่ใช้ยื่นในวันสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม
?ระเบียบการรับตรง คลิกที่นี้
?เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คลิกที่นี้
?ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมระหว่างเรียน  คลิกที่นี้

—————————————————————————————

คลิกช่องทางการติดต่อ

รวมข่าวต่างๆจาก           ชมรมคนรักการศึกษา

รวมรับตรงวิทยาศาสตร์สุขภาพ  คลิกที่นี้
ติดตามข่าวทางline คลิกที่นี้

line

พี่นัทแนะนำน้อง
ก่อนสมัครรับตรงทุกครั้ง ให้ถามใจตัวเองก่อนว่าเป็นคณะที่เราเรียนไหม
หวังว่าบทความนี้จะให้แรงบังดาลใจน้องเพื่อพิชิตฝันนะครับ
อย่าลืมดูเรื่องค่าใช้จ่ายระหว่างเรียนและจดจำไทม์ไลน์รับตรงด้วยนะครับ

รับตรง60 หลักสูตรทันตแพท

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *