Breaking News

จิตอาสา ฝึกงาน มีเกียรติบัตรให้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชวนน้องระดับม.ปลาย หรือ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วม จิตอาสา ฝึกงาน มีเกียรติบัตรให้ โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

จิตอาสา ฝึกงาน มีเกียรติบัตรให้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

กำหนดการรับสมัคร

งานจัดอาทิตย์มีเปิดรับทุกอาทิตย์

เปิดรับสมัคร วันที่ 19 กันยายน 2566

 

รอบวันที่ 6 กันยายน 2566  เต็มแล้ว ใน 3 นาที  รอบที่แล้ว เต็มใน 10 นาที

 

 

ตารางวันจัดกิจกรรม

1. วันที่ 4-8 กันยายน 2566 เต็มใน 1 นาที
2. วันที่ 11-15 กันยายน 2566 เต็มใน 3 นาที
3. วันที่ 18-22 กันยายน 2566
4. วันที่ 25-29 กันยายน 2566

 

**หลังจากสรุปรายชื่อแล้ว กรุณาเข้ากลุ่มในวันที่กำหนดเพื่อปฐมนิเทศ หากไม่เข้าตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และตัดสิทธิ์การทำจิตอาสา จำนวน 3 เดือน

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.กิจกรรมที่เปิดรับ

จิตอาสารพ.ศรีนครินทร์มีกิจกรรมหลากหลายอาจจะมีทั้งเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ แต่เป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ เช่น กรอกข้อมูล ให้คำแนะนำ พับผ้าชิ้นเล็ก งานเอกสาร รับส่งเอกสาร ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ตรวจสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
✖️ไม่มีการช่วยเหลืองานเกี่ยวกับการรักษาหรือการสังเกตการรักษาของแพทย์หรือพยาบาล เนื่องจากข้อมูลผู้ป่วยถือเป็นความลับและเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ✖️

 

กิจกรรมขึ้นอยู่กับรอบที่เปิด

1. คลังเลือด(ห้องบริจาคเลือด)
2. หน่วยรักษ์ประทุม
3. OPDด่านหน้า
4. ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์
5. ห้องตรวจนรีเวชกรรม
6. ห้องตรวจจักษุ
7. ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
8. ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์8
9. คลินิก SMC
10. เวรเปล
11. งานเวชกรรมสังคม
12. งานสังคมสงเคราะห์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ขึ้นอยู่กับกิจกรรม บางรอบ 5 คน บางรอบ 100 คน เป็นต้น

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่สนใจ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ใครสมัครก่อน ได้ก่อน

**หลังจากสรุปรายชื่อแล้ว กรุณาเข้ากลุ่มในวันที่กำหนดเพื่อปฐมนิเทศ หากไม่เข้าตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และตัดสิทธิ์การทำจิตอาสา จำนวน 3 เดือน

 

5.ค่าสมัคร

ฟรี

 

6.จัดทำโดย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

7.เกียรติบัตร

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่กำหนด

 

8.สถานที่จัด

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร จิตอาสา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<ลิงค์ด้านล่าง>>

เพจจิตอาสา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ขอเปิดรับสมัครนักเรียนจิตอาสา
*อย่าลงฟอร์มซ้ำนะคะ !!!!!
**รบกวนดูกำหนดการของตัวเองดีๆนะคะ หากไม่สะดวกอย่าลงน้าา เดี๋ยวเพื่อนโรงเรียนอื่นเสียสิทธิ์

1. ประจำวันที่ 25-29 กย 2566 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-15.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานคลินิก SMC ตึก สว. เช่น เข็นผู้ป่วย,ให้คำแนะนำผู้ป่วย อื่นๆ
https://forms.gle/kaUmyFDEnvwtXT5t7

 

2. ประจำวันที่ 25-29 กย 2566 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจกุมารเวชกรรม เช่น เรียกคิว,ให้คำแนะนำผู้ป่วย อื่นๆ
https://forms.gle/994SY8paGMH9u4S7A

 

3. ประจำวันที่ 25-29 กย 2566 จำนวน 5 คน
เวลา 08.00-12.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่OPDด่านหน้า เช่น เข็นผู้ป่วย,ให้คำแนะนำผู้ป่วย อื่นๆ
https://forms.gle/s7ixdRPt37VE3NSi8

 

4. ประจำวันที่ 25,26,28,29 กย 2566 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์ เช่น คีย์ข้อมูล,ให้คำแนะนำผู้ป่วย อื่นๆ
https://forms.gle/cv7DRME7f6VuBMJ36

 

5. ประจำวันที่ 25-29 กย 2566 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจนรีเวชกรรม เช่น เรียกคิว,ให้คำแนะนำผู้ป่วย อื่นๆ
https://forms.gle/RT1kKQqrXccgAtJs7

 

6. ประจำวันที่ 25-29 กย 2566 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-14.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจเบอร์8 เช่น เรียกคิว,เรียงแฟ้มเอกสารผู้ป่วย,ให้คำแนะนำผู้ป่วย อื่นๆ
https://forms.gle/bvqUpdSVUMQ24PoWA

 

7. ประจำวันที่ 25-28 กย 2566 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจจักษุ เช่น วัดความดัน, เรียกคิว,ให้คำแนะนำผู้ป่วย อื่นๆ
https://forms.gle/G2rhpQHXNW2a956h6

 

8. ประจำวันที่ 25-28 กย 2566 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-14.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจฟื้นฟู เช่น บริการผู้ป่วยหน้าห้องตรวจ และอื่นๆ
https://forms.gle/4d4mCcxdEqt4Xags9

 

9. ประจำวันที่ 25-28 กย 2566 จำนวน 3 คน
เวลา 08.00-15.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจรักษ์ประทุม เช่น พาผู้ป่วยเข้าห้องตรวจ,เรียงแฟ้มเอกสารผู้ป่วย,ให้คำแนะนำผู้ป่วย อื่นๆ
https://forms.gle/sgc3vhMB8NYahezo6

 

10. ประจำวันที่ 25-29 กย 2566 จำนวน 3 คน
เวลา 08.00-14.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่เวรเปล เช่น เข็นผู้ป่วย,ให้คำแนะนำผู้ป่วย อื่นๆ
https://forms.gle/iHm3ENrNL4gtZV3g6

 

11. ประจำวันที่ 25-29 กย 2566 จำนวน 2 คน
เวลา 08.30-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่งานเวชกรรมสังคม เช่น ช่วยงานเอกสาร,ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ อื่นๆ
https://forms.gle/48Pkdw1Ma6stPmqj7

 

12. ประจำวันที่ 25-27 กย 2566 จำนวน 2 คน
เวลา 08.30-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่งานห้องบริจาคโลหิต เช่น เสริฟอาหารว่าง,ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ อื่นๆ
https://forms.gle/t9eYyqHkyXE5E3Tn9

 

13. ประจำวันที่ 28-30 กย 2566 จำนวน 2 คน
เวลา 08.30-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่งานห้องบริจาคโลหิต เช่น เสริฟอาหารว่าง,ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ อื่นๆ
https://forms.gle/sayrQy8c8MDw5sFc6

 

14. ประจำวันที่ 25-29 กย 2566 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-12.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่ห้องเอกซเรย์ เช่น กดบัตรคิว,ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ อื่นๆ
https://forms.gle/Mmp1JK9j9TEGqjjZ7

 

15. ประจำวันที่ 27 กย 2566 จำนวน 10 คน (งานพิเศษ)
เวลา 08.00-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่งานเวชกรรมสังคม เช่น งาน KKU CSV อื่นๆ
https://forms.gle/frtGAwtvvEjYC7JH9

 

16. ประจำวันที่ 25-27 กย 2566 จำนวน 2 คน
เวลา 08.30-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่งานสังคมสงเคราะห์ เช่น รันเครื่องวัดความดัน,ช่วยงานเอกสาร อื่นๆ
https://forms.gle/HV3iYUYPnwmg4M566

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0