Breaking News

จิตอาสา ฝึกงาน มีเกียรติบัตรให้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชวนน้องระดับม.ปลาย หรือ ผู้ที่สนใจ เข้าร่วม จิตอาสา ฝึกงาน มีเกียรติบัตรให้ โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

จิตอาสา ฝึกงาน มีเกียรติบัตรให้ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กำหนดการรับสมัคร

งานจัดอาทิตย์มีเปิดรับทุกอาทิตย์

**หลังจากสรุปรายชื่อแล้ว กรุณาเข้ากลุ่มในวันที่กำหนดเพื่อปฐมนิเทศ หากไม่เข้าตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และตัดสิทธิ์การทำจิตอาสา จำนวน 3 เดือน
 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

1.กิจกรรมที่เปิดรับ

จิตอาสารพ.ศรีนครินทร์มีกิจกรรมหลากหลายอาจจะมีทั้งเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ แต่เป็นการช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆ เช่น กรอกข้อมูล ให้คำแนะนำ พับผ้าชิ้นเล็ก งานเอกสาร รับส่งเอกสาร ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ตรวจสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ
✖️ไม่มีการช่วยเหลืองานเกี่ยวกับการรักษาหรือการสังเกตการรักษาของแพทย์หรือพยาบาล เนื่องจากข้อมูลผู้ป่วยถือเป็นความลับและเพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆ✖️

 

กิจกรรมขึ้นอยู่กับรอบที่เปิด

1. คลังเลือด(ห้องบริจาคเลือด)
2. หน่วยรักษ์ประทุม
3. OPDด่านหน้า
4. ห้องตรวจออร์โธปิดิกส์
5. ห้องตรวจนรีเวชกรรม
6. ห้องตรวจจักษุ
7. ห้องตรวจกุมารเวชกรรม
8. ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์8
9. คลินิก SMC
10. เวรเปล
11. งานเวชกรรมสังคม
12. งานสังคมสงเคราะห์

 

2.จำนวนรับทั้งหมด

ขึ้นอยู่กับกิจกรรม บางรอบ 5 คน บางรอบ 100 คน เป็นต้น

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่สนใจ

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

ใครสมัครก่อน ได้ก่อน

**หลังจากสรุปรายชื่อแล้ว กรุณาเข้ากลุ่มในวันที่กำหนดเพื่อปฐมนิเทศ หากไม่เข้าตามกำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ และตัดสิทธิ์การทำจิตอาสา จำนวน 3 เดือน

 

5.ค่าสมัคร

ฟรี

 

6.จัดทำโดย

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

7.เกียรติบัตร

ต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่กำหนด

 

8.สถานที่จัด

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัคร จิตอาสา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<ลิงค์ด้านล่าง>>

เพจจิตอาสา โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รอบ 20-24 พ.ค. 2567
1. ประจำวันที่ 20,21,23,24 พ.ค. 2567 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-12.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติที่งานเวชระเบียน เช่น คีย์ประวัติผู้ป่วย, ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ อื่นๆ
https://forms.gle/ctvcv51TmudxoZrx8

 

2. ประจำวันที่ 20,21,24 พ.ค. 2567 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-14.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจฟื้นฟู เช่น ช่วยเข็นรถผู้ป่วย, เดินเอกสาร, คีย์ข้อมูล และอื่นๆ
https://forms.gle/qFAfSdSq8F3HarVQ9

 

3. ประจำวันที่ 20,21,23,24 พ.ค. 2567 จำนวน 2 คน
เวลา 09.00-15.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติที่หน่วยผู้ป่วยนอกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน OPD AE เช่น ดููแลผู้ป่วย, เดินเอกสาร, รับยาแทนผู้ป่วย กรณีไม่มีญาติ อื่นๆ
https://forms.gle/1LzG5G11REhocgtLA

 

4. ประจำวันที่ 20-22 พ.ค.2567 จำนวน 2 คน
เวลา 08.30-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่งานจัดหาโลหิตคลังเลือดกลาง เช่น ช่วยบริการลงทะเบียน,ติดพลาสเตอร์,จัดอาหารว่าง,ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ อื่นๆ
https://forms.gle/eemZJeFoS3x3LdN37

 

5. ประจำวันที่ 20,21,23,24 พ.ค.2567 จำนวน 4 คน
เวลา 08.30-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่งานเวชกรรมสังคม เช่น คลินิกตรวจสุขภาพบุคลากร , ออกบูธ, ตรวจประเมินอาหาร, พับแผ่นพับ อื่นๆ
https://forms.gle/pwhzC1rqfHUJKXNV6

 

 

รอบ 27-31 พ.ค. 2567

1. ประจำวันที่ 27-31 พ.ค. 2567 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-15.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจนรีเวชกรรม เช่น ช่วยคีย์ประวัติ,ปริ้นสติ๊กเกอร์,ให้คำแนะนำผู้ป่วย อื่นๆ
https://forms.gle/9btQXeJGKt4phCt97

 

2. ประจำวันที่ 27-31 พ.ค. 2567 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-12.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติที่หน่วยบริการเครื่องมือผ่าตัด หน่วยผ่าตัด 1 เช่น ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการจัดทำเครื่องมือผ่าตัด อื่นๆ
https://forms.gle/ouR99SfP2LXSwTDR6

 

3. ประจำวันที่ 30 พ.ค.-1 มิ.ย. 2567 จำนวน 4 คน
เวลา 08.30-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่งานจัดหาโลหิตคลังเลือดกลาง เช่น ช่วยบริการลงทะเบียน,ติดพลาสเตอร์,จัดอาหารว่าง,ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ อื่นๆ
https://forms.gle/Lz1B7ndd5D65DroJ8

 

4. ประจำวันที่ 27-31 พ.ค.2567 จำนวน 3 คน
เวลา 08.00-16.30 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติที่ห้องจ่ายยากลาง ชั้น 1 อาคาร ก-จ ฝ่ายเภสัชกรรม เช่น แนะนำผู้ป่วยให้เข้ารับบริการให้ถูกช่องกับที่ให้บริการ อื่นๆ
https://forms.gle/RnhE62Xahn35cQvA7

 

5. ประจำวันที่ 27-31 พ.ค.2567 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-16.30 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติที่ห้องจ่ายยาฉุกเฉิน อาคาร สว2 ชั้น 2 เช่น ให้คำแนะนำผู้ป่วย เมื่อมาถึงบริเวณห้องยา อื่นๆ
https://forms.gle/Jqnv1DYNUm71SGr97

 

6. ประจำวันที่ 27-31 พ.ค.2567 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-12.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่ห้องตรวจรังสีวินิจฉัย (เคาน์เตอร์ X-ray) เช่น กดบัตรคิว,ดูแลคิวเข้าตรวจ อื่นๆ
https://forms.gle/2BJBpNP7Pmp9bVFZA

 

7. ประจำวันที่ 27-31 พ.ค.2567 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-12.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่ห้องเอกช์เรย์คอมพิวเตอร์ เช่น ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเช้า/ออกห้องตรวจ CT อื่นๆ
https://forms.gle/oFhdmGgzuLm5yYJV8

 

8. ประจำวันที่ 27-31 พ.ค.2567 จำนวน 2 คน
เวลา 08.30-16.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติงานที่งานเวชกรรมสังคม เช่น คลินิกตรวจสุขภาพบุคลากร , ออกบูธ, ตรวจประเมินอาหาร, พับแผ่นพับ อื่นๆ
https://forms.gle/teyJ3EHXSSNu6WfP7

 

9. ประจำวันที่ 27 – 31 พ.ค. 2567 จำนวน 2 คน
เวลา 08.00-12.00 น.
-ภาระงาน : ปฏิบัติที่งานเวชระเบียน เช่น คีย์ประวัติผู้ป่วย, ให้คำแนะนำผู้ใช้บริการ อื่นๆ
https://forms.gle/WajFyJWV3ruJoVyz9

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————About P'Nutkung

เส้นทางตามหาฝันมีให้น้องอยู่มากมาย ขอให้เราตั้งใจ เราจะไปถึงแน่นอน

2 comments

  1. ชนากานต์ อยู่สำราญ

    รบกวนถามด้วยค่ะ เปิดรับกี่รอบค่ะ ตามวันเวลาที่แจ้ง เป็นช่วงสอบปลายภาคค่ะ มีรอบอื่นไหมค่ะที่เปิดรับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0