Breaking News

ทุนการศึกษา ได้จนจบ ทุกระดับชั้น มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (กลุ่มบริษัท ทีโอเอ) ปีการศึกษา2564

ทุนจ้าทุน ทุนการศึกษา ได้จนจบ ทุกระดับชั้น มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (กลุ่มบริษัท ทีโอเอ) ปีการศึกษา2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนการศึกษา ได้จนจบ ทุกระดับชั้น มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว (กลุ่มบริษัท ทีโอเอ) ปีการศึกษา2564

 

 

กลุ่มบริษัท ทีโอเอ โดยมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ กำลังเปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่เรียนดีและเรียนปานกลาง ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี  มีความกตัญญู แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการพิจารณาให้ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับทุนต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุนไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2564

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน

 1. ผู้ขอรับทุนกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือ อุดมศึกษา
 2. ผู้ขอรับทุนต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี หรือปานกลาง มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป
 3. ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของสถาบันการศึกษาต้นสังกัดจริง
 4. ผู้ขอรับทุนต้องมีความประพฤติดี เป็นคนดี ขยันหมั่นเพียร และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
 5. ผู้ขอรับทุนต้องเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ครอบครัวมีฐานะยากจน หรือผู้อุปการะมีรายได้รวมต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปี และขาดโอกาสที่จะศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
 6. กรณีที่ผู้ขอรับทุนมีสถานภาพเป็นนักศึกษา ต้องมีความสนใจที่จะศึกษาหรือกำลังศึกษาในคณะ/สาขาวิชา ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม และสอดคล้องกับความต้องการหลักในตลาดแรงงานหรือตลาดวิชาชีพ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น
 7. ต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับทุนซ้ำซ้อนกับองค์กร หรือหน่วยงานอื่น ๆ รวมถึง ไม่ได้รับเงินกู้จากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หรือ กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)ในขณะที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ
 8. หากผู้ขอรับทุนมีใจเป็นจิตอาสา ร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษา

 1. เป็นทุนการศึกษาแบบให้เปล่า โดยผู้รับทุน ไม่ต้องชดใช้ทุนคืนแต่อย่างใด
 2. ทุนการศึกษานี้ เป็นทุนการศึกษาที่ให้ต่อเนื่องจนจบแต่ละช่วงชั้นการศึกษา ดังนั้นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และรักษาผลการเรียนต่อภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 อย่างต่อเนื่อง หากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าหมดสิทธิได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง
 3. ผู้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีความกตัญญู ขยันหมั่นเพียร และไม่ถูกลงโทษฐานมีความผิดร้ายแรงจากสถานศึกษา
 4. ทางมูลนิธิฯขอสงวนสิทธิการยกเลิกการให้ทุน กรณีที่ผู้รับทุนการศึกษาไม่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้น และมีความประพฤติไม่เหมาะสม

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการทุนการศึกษา  คลิก    https://rb.gy/m6idty

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คลิก https://rb.gy/7ve8by

 

การสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา

 1. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยตนเอง พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน ตามที่มูลนิธิฯ กำหนด กรณีผู้สมัครขอรับทุนกำลังศึกษาในระดับชั้นอนุบาล ถึง ประถมศึกษา    ปีที่ 4 อนุญาตให้ผู้ปกครองหรืออาจารย์ประจำชั้นเรียน เป็นผู้กรอกใบสมัครแทนผู้ขอรับทุนได้
 2. ผู้สมัครส่งใบสมัครขอรับทุนมาที่ มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว ตั้งคารวคุณ (สมัครรับทุนการศึกษา) เลขที่31/2 หมู่ 3  ถนนบางนา-ตราด ต.บางเสาธง  อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร 02-3355555 ต่อ 3324

Email : [email protected]

Facebook : มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว  ตั้งคารวคุณ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์มูลนิธิคุณแม่ลี้กิมเกียว  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *