Breaking News

ทุนเต็มจำนวน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

มาแล้วจ้า สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ‬มีทุนการศึกษา ตั้งแต่ ทุนเต็มจำนวน และอื่นๆมากมาย ปีการศึกษา2565

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

ทุนเต็มจำนวน สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา2565

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 20 กันยายน – 20 ตุลาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบข้อเขียน : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564

⇒สอบข้อเขียน ชิงทุนศูนย์ภูมิภาค : วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

⇒สอบข้อเขียน ชิงทุนศูนยฺ์กรุงเทพ : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564

⇒ประกาศผลสอบข้อเขียน ชิงทุนการศึกษา : วันที่ 9 ธันวาคม 2564

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 15 ธันวาคม 2564

⇒ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา : วันที่ 21 ธันวาคม 2564

⇒สมัคร รอบ Portfolio : วันที่ 2-25 ธันวาคม 2564

เตือน! ห้ามลืมสมัครสอบ Portfolio ไม่สมัครถือว่า สละสิทธิ์การเข้าศึกษาและทุนการศึกษา

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

1.1 สาขาวิชา วิศวกรรมเคมี

1.2 สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล

1.3 สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา

1.4 สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า

1.5 สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์

1.6 สาขาวิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

1.7 สาขาวิชา วิศวกรรมดิจิทัล

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ

1.8 สาขาวิชา การจัดการวิศวกรรม

1.9 สาขาวิชา เทคโนโลยีการจัดการ

 

2.คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่า ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือ อยู่ในระหว่างการศึกษาชั้นปีสุดท้ายและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 มีเกรดเฉลี่ยสะสมในชั้น ม.4-ม.5 4 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 จากระบบ 4.00 หรือเทียบเท่า หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือเทียบเท่า ที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 

⇒สำหรับผู้สมัครสาขา วิศวกรรมศาสตร์1 – 5 เป็นผูที่กำลังศึกษาอยูระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์รวมกันไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า
⇒สำหรับผู้สมัคร สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 6 – 7 และผู้สมัครสาขาการจัดการ 8 – 9 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับช้ันมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ที่มีจำนวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตรในวิชาคณิตศำสตร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือเทียบเท่า

 

3.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒คุณสมบัติ

⇒สอบข้อเขียน สาขาวิชา  1-5  วิชา วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ฟิสิกส์  สาขาวิชา 6-9  วิชา คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 

⇒สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผุ้มีสิทธิ์ได้รับทุน

*เฉพาะทุนเต็มจำนวน พิจารณาจากประกาศนียบัตรด้วย

 

*คำเตือน น้องต้องสมัครรอบ inter Portfolio 1 ด้วยนะไม่อย่างงั้น กรณีน้องได้ทุนแล้ว ถ้าไม่สมัคร ถือว่า น้องจะสละสิทธิ์ทุนนั้นๆนะ 

 

4.ค่าสมัครสอบ

⇒ฟรี

 

5.ประเภทของทุน 

⇒ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนฟรี 100 % ได้รับทุนค่าเช่าหอพักนักศึกษา และได้รับการพิจารณาทุนเรียนต่อจนจบปริญญาเอก

⇒ทุนเต็มจำนวน

⇒ทุนครึ่งจำนวน

⇒ทุนบางส่วน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

ขั้นตอนการสมัคร ทุน siit  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

2 comments

  1. นายอมรเทพ ศิริกุลเสนา

    ทำไมผมสมัครไม่ได้ครับ

  2. ยื่นคะแนน SAT ประกาศผลเมื่อไหร่คะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *