Breaking News

Tag Archives: รับตรงกลุ่มสังคมศาสตร์

รับตรง60 ใช้คะแนนสอบGAT-PAT มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 เมษายน 2560 สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วั …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รับตรง60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เส้นทางพิชิตฝัน     *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของต …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง60 โครงการภาคพิเศษปริญญาตรี หลักสูตรการวิจัยทางสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องม …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ประเภทรับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 2560

  รับตรง60 ประเภทรับตรงมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ 2560 เส้นทางพิชิตฝัน วันที่9 มกราคม – 10 มีนาคม 2560 จำหน่ายใบสมัคร วันที่6 – 10 มีนาคม 2560 รับสมัคร (ด้วยตนเอง) วันที่ 17 …

อ่านต่อ »

รับตรง รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2560

  รับตรง รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

  รับตรง60 รอบที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมาก …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2560

  รับตรง60 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี2560     เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิ …

อ่านต่อ »

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2560

รับตรง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคต …

อ่านต่อ »

รับตรง รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2560

รับตรง รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม2560 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางออนไลน์ : ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 หรือ ⇒สมัครด้วยตัวเอง : ถึงวันที่ 24 เมษายน 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบ : วันท …

อ่านต่อ »

รับตรง60 2โครงการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

  รับตรง60 2โครงการ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการรับตรง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 21 ธันวาคม 2559 – 21 กุมภาพันธ์ 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้สมัคร :วันที่ 9 มีนาคม 2 …

อ่านต่อ »