Breaking News

Tag Archives: รับตรงกลุ่มสังคมศาสตร์

รับตรง60 ภาคพิเศษ สาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเองเท่านั้น : วันที่ 23-26 มิถุนายน 2560 ในวันเวลาราชการ ⇒ประกาศรายชื่อผ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการส …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ครั้งที่3 ประเภทรับตรงทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ 2.จำนวนรับทั้งหมด 452 ที่นั่ง 3.คุณสมบัติของผู้สมัคร &n …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สาขาการประกอบเชิงนิเวศวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสรรค์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการประกอบเชิงนิ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด 507 ที่นั่ง 3.คุณสมบัติ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ประเภทกศ.พบ. (เสาร์ – อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด ไม่ระบุ 3.คุณสมบัติของผู้สมัคร …

อ่านต่อ »

รับตรง60 นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล อำนาจเจริญ

  รับตรง60 นวัตกรรมการจัดการสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล อำนาจเจริญ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบ …

อ่านต่อ »

รับตรงทั่วประเทศ60 โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับตรง60 โครงการนักเรียนเรียนดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 24 -28 เมษายน 2560 ?ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ?สอบสัมภ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 รอบพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่ …

อ่านต่อ »

รวมรับตรงและค่ายทั่วประเทศ หมดเขตเดือนเมษายน 2560

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รวมรับตรงและค่ายทั่วประเทศ หมดเขตเดือนเมษายน 2560 Update ล่าสุด วันที่ 7 เมษายน 2560 พี่นัทได้รวบรวมรั …

อ่านต่อ »
ปิดโหมดสีเทา