Breaking News

Tag Archives: รับตรงหมดเขตเดือนกุมภาพันธ์2560

รับตรง60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รับตรง60 ประเภทสอบตรง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต :วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 10 มีนาคม 2560 ⇒ตรวจสอบรหัสและพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ :วันที่ 7 มีนา …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 สอบคัดเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครับ ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่า …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560

รับตรง60 รอบที่2 โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 6- 10 กุมภาพันธ์ 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 กุมภา …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีควา …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาเด็กดีมีคุณธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560

  รับตรง60 โควตาเด็กดีมีคุณธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560 เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางไปรษณีย์ : วันที่ 6 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มีนาคม 25 …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รับตรง60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเ …

อ่านต่อ »

รับตรง โควตาวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560

รับตรง โควตาวิชาสามัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2560   เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 6 -23 กุมภาพันธ์ 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 22 มีนาคม 2560 ⇒สอบสัมภ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

รับตรง60 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเองมากขึ้นนะครั …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่2560

รับตรง60 ช่วงที่ 3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ2560

รับตรง60 โควตาทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครทางไปรษณีย์ :ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 *กำหนดการอื …

อ่านต่อ »
ปิดโหมดสีเทา