Breaking News

Tag Archives: รับตรงหมดเขตเดือนมีนาคม2560

รับตรง โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560

รับตรง โครงการพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2560   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผ …

อ่านต่อ »

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560

รับตรง ผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ 2560   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของตัวเอ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 โครงการสถาภูมิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับตรง60 โครงการสถาภูมิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใ …

อ่านต่อ »

รวมรับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รวมรับตรง60  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตของต …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ครั้งที่3 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  รับตรง60 ครั้งที่3 คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนา …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รับตรง60 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เส้นทางพิชิตฝัน ?สมัครด้วยตัวเอง :วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 15 มีนาคม 2560 ?สอบข้อเขียน :วันที่ 22 มีนาคม 2560 ?ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันที่ 28 มีนาคม 25 …

อ่านต่อ »

รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก4 วิทยาเขต

  รับตรง60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก4 วิทยาเขต     เส้นทางพิชิตฝัน     *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดช …

อ่านต่อ »

รวมรับตรง 6 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รวมรับตรง 6 โครงการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   เส้นทางพิชิตฝัน รอบที่ 1 หมดเขตรับตรงแล้ว   รอบที่2 สมัครสอบความถนัดทางวิชาชีพ ?สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1 พฤศจิกายน – 1 …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ฉบับสมบรูณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  รับตรง60 แบบปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2560 ตรวจสอบสถานะการสมัคร : วันที่ 2 – 16 มีนาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ …

อ่านต่อ »