Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รับตรง60 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ     2.จำนวนรับทั้งหมด 2,165 ที่นั่ง 3. …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   กำหนดการรับสมัคร  สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที 17- 19 พฤษภาคม 2560 กำหนดการอื่นให้น้องติดตามที …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   พี่นัทมีข้อมูลแค่นี้นะครับ  แนะนำให้ลองสม …

อ่านต่อ »

รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง     เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ประเภทกศ.พบ. (เสาร์ – อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด ไม่ระบุ 3.คุณสมบัติของผู้สมัคร …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่3 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่3 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนา …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการจัดการการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง รับตรง60 โครงการจัดการการศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2560

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ แต่เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรงต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   รับตรง60 รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ใช้คะแนนสอบGAT-PAT มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต :ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 24 เมษายน 2560 สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 เมษายน 2560 ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วั …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

รับตรง60 รอบทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ   เส้นทางพิชิตฝัน แก้ไขกำหนดการรับสมัคร   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำแ …

อ่านต่อ »