Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รับตรง60 รอบที่2 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน 1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด ⇒ไม่มีข้อมูล 3.คุณสมบัติของผู้ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่4 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน สมัครด้วยตัวเอง : ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ประกาศผล : วันที่ 16 มิถุนายน 2560   …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบทั่วไป ครั้งที่2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์   …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่2 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

*เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ     2.จำนวนรับทั้งหมด 430 ที่นั่ง &nb …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ     2.จำนวนรับทั้งหมด 2,165 ที่นั่ง 3. …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง   กำหนดการรับสมัคร  สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที 17- 19 พฤษภาคม 2560 กำหนดการอื่นให้น้องติดตามที …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน     1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   พี่นัทมีข้อมูลแค่นี้นะครับ  แนะนำให้ลองสม …

อ่านต่อ »

รับตรง60 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง     เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ ⇒หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ประเภทกศ.พบ. (เสาร์ – อาทิตย์) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง เส้นทางพิชิตฝัน   1.คณะและสาขาที่เปิดรับ   2.จำนวนรับทั้งหมด ไม่ระบุ 3.คุณสมบัติของผู้สมัคร …

อ่านต่อ »

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่3 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

รับตรงพร้อมทุน60 รอบที่3 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนา …

อ่านต่อ »