Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง60 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง60 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคต …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ตรีควบโท การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 60

รับตรง60 ตรีควบโท การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 60 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรั …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สาขากฏหมายธุรกิจ นานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง60 สาขากฏหมายธุรกิจ นานาชาติ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำแล …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง60 โครงการรัสเซียศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตขอ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง60 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2559 *ในแต่ละคณะกำหนดการจะไม่เหมือนกันให้น้องเข้าไปอ่านในระเบียบการ หน้า 36 -40 นะครับ *เนื …

อ่านต่อ »