Breaking News

Tag Archives: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มาแล้ว สัดส่วนการใช้คะแนนและจำนวนรับ ในระบบแอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2560

มาแล้ว สัดส่วนการใช้คะแนนและจำนวนรับ ในระบบแอดมิชชั่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์     สรุป *จำนวนรับนี้ ยังไม่รวมผู้ที่สละสิทธิ์ในระบบรับตรงนะครับ ⇒คณะนิติศาสตร์ รับ 180 ที่นั่ง ⇒คณะนิติศาสตร์ ศูน …

อ่านต่อ »

รับตรง60 รอบที่1และ2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง60 รอบที่1และ2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในกา …

อ่านต่อ »

รับตรง60 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง60 วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560 เส้นทางพิชิตฝัน สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 มีนาคม 2560 หรือ สมัครด้วยตัวเอง : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ R …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

รับตรง60 สาขาวิชาปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง เส้นทางพิชิตฝัน ⇒สมัครด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ : วันที่ 22 มีนาคม – 20 เมษายน 2560 ⇒ชำระค่าสมัครสอบ : วันที่ 22 ม …

อ่านต่อ »

รับตรง หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560

รับตรง หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2560   เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอใ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง60 โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคต …

อ่านต่อ »

รับตรง60 ตรีควบโท การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 60

รับตรง60 ตรีควบโท การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 60 เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรั …

อ่านต่อ »

รับตรง60 สาขากฏหมายธุรกิจ นานาชาติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง60 สาขากฏหมายธุรกิจ นานาชาติ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เส้นทางพิชิตฝัน   *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำแล …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการรัสเซียศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง60 โครงการรัสเซียศึกษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เส้นทางพิชิตฝัน *เนื่องจากมีน้องถามเรื่องวันเวลาเยอะมาก พี่นัทจะไม่ขอตอบเรื่องนี้นะครับ ขอให้น้องมีความรับผิดชอบในการจำและใส่ใจอนาคตขอ …

อ่านต่อ »

รับตรง60 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รับตรง60 โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดการรับสมัคร ?สมัครทางอินเตอร์เน็ต : วันที่ 1- 30 พฤศจิกายน 2559 *ในแต่ละคณะกำหนดการจะไม่เหมือนกันให้น้องเข้าไปอ่านในระเบียบการ หน้า 36 -40 นะครับ *เนื …

อ่านต่อ »