Breaking News

TCAS65 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS65 ปีการศึกษา2565 โดยมีรายละเอียดต่างๆต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS65 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา2565

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต + ค่าเทอม ทั่วประเทศ ที่ได้รับรองแล้ว คลิกอ่านที่นี่<<

 

กำหนดการรับสมัคร

รอบที่1 Portfolio

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 6 มกราคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 10-11 มกราคม 2565

ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรอง : วันที่ 17-18 มกราคม 2565

clearing house : วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2565

สละสิทธิ์ : วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

 

รอบที่2 โควตา

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 4-8 เมษายน 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 18 เมษายน 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 20-21 เมษายน 2565

clearing-house : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565

สละสิทธิ์ : วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 9 พฤษภาคม 2565

 

รอบ 3 Admission รับผ่านกสพท 

สมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ : วันที่ 1-20 ตุลาคม 2564

สอบวิชาเฉพาะแพทย์ : วันที่ 26 มีนาคม 2565

 

สมัครสอบวิชาสามัญ : วันที่ 15-28 ธันวาคม 2564

สอบวิชาสามัญ : วันที่ 19-20 มีนาคม 2565

ประกาศผลสอบ : วันที่ 20 เมษายน 2565

 

สมัครสอบ รอบ 3 : วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2565

ประกาศผล : วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

ยืนยันสิทธิ์/สละสิทธิ์ : วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565

ประกาศผล : วันที่ 24 พฤษภาคม 2565

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : วันที่ 2 มิถุนายน 2565

รายงานตัว : วันที่ 6-10 มิถุนายน 2565

 

รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

 

รอบที่1 Portfolio จำนวนรับทั้งหมด 120 ที่นั่ง

โครงการที่เปิดรับ

โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) จำนวนรับทั้งหมด 44 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 หรือสำเร็จการศึกษาในระดับนี้ก่อน ไม่เกิน 6 เดือน

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02) จำนวนรับทั้งหมด 76 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

รอบที่2 โควตา

โครงการรับโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวนรับทั้งหมด 36 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ทุกโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) จำนวนรับทั้งหมด 96 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู

ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิสำเนานอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่กำลังศึกษาและเป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์ 12 จังหวัดได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive)  จำนวนรับทั้งหมด 16 ที่นั่ง

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู

ผู้สมัครและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิสำเนานอกเขตอำเภอเมืองในจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนที่กำลังศึกษาและเป็นพื้นที่การรับของคณะแพทยศาสตร์ 12 จังหวัดได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลำภู ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คณะสาขาและวิชาที่ใช้ประเมินตามสัดส่วนคะแนน อ้างอิงจากปีที่แล้ว
รหัส สาขา จำนวนรับ รหัสวิชาที่ต้องประเมิน* และ ค่าน้ำหนักของแต่ละสมรรถนะ**
ปกติ โครงการพิเศษ 01-1
ไทย
01-2
อังกฤษ
02-1
คณิต
02-2
วิทย์
02-3
ดิจิทัล
03-1
เทคโนโลยี
03-2
ศิลป์สำหรับเวชนิทัศน์
64001 แพทยศาสตร์ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 36 15* 20* 25* 40*
64002 แพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD) 97 15 20 25 40
64003 แพทยศาสตร์ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive) 16 15 20 25 40

 

รอบที่3  โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศ กสพท   <<คลิกอ่านที่นี่>>

จำนวนรับทั้งหมด 20 ที่นั่ง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต + ค่าเทอม ทั่วประเทศ ที่ได้รับรองแล้ว คลิกอ่านที่นี่<<

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

About P'Nutkung

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0