Breaking News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563

ทีมพยาบาลสวนดุสิต มาทางนี้เลย สำหรับน้องที่ฝันอยากเป็นนางฟ้าชุดขาว

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต TCAS 63

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine (กรณีเข้ากลุ่มไม่ได้ให้อัพเดทlineในstoreก่อน)

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2563

 

 

1.คณะที่เปิดรับ 

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

 

2.กำหนดการรับสมัคร ในระบบTCAS

TCAS63 รอบที่ 2 รอบโควตา รับสมัคร 6 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 20 ที่นั่ง
TCAS63 รอบที่3 รับตรงร่วมกัน รับสมัคร 17 – 27 เมษายน 2563 จำนวน 60 ที่นั่ง
TCAS63 รอบที่4 รับกลางร่วมกัน (Admission) รับสมัคร 7 – 27 พฤษาคม 2563 จำนวน 60 ที่นั่ง

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติพิเศษ
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตวิทย์ และอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 2.75)
3. คุณสมบัติเฉพาะ
– ผู้เข้าศึกษา มีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– รูปร่างสมส่วน โดยมีค่า BMI ไม่น้อยกว่า 18.5 กก./ตร.ม. และไม่เกิน 29 กก./ตร.ม.
– สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
3) โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง ใช้สารเสพติด
4) ความผิดปกติของระบบประสาทสัมผัสและการรับรู้ ได้แก่ การรับรสและกลิ่น การได้ยิน การมองเห็น เช่น ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
5) ความผิดปกติในการเคลื่อนไหว เป็นต้น

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก ใช้ทุกรอบ

O-Net 30%, GPAX 20%, GAT 20% และ PAT 2 20%

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร  <<รอประกาศ>>

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  <<คลิกสมัครที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *