Breaking News

TCAS64 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดเกณฑ์การคัดเลือก TCAS64 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS64 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 

กำหนดการรับสมัคร

TCAS64 รอบที่2 โควตา

 

TCAS64 รอบที่3 admission1 และ admission2

สมัครกับเว็บไซต์ทปอ : วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564

ประกาศผล :ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 1 มิถุนายน 2564

ยืนยันสิทธิ์ : ครั้งที่ 1  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 2 อัตโนมัติ

สละสิทธิ์ : ไม่อนุญาตให้สละสิทธิ์

 

TCAS64 รอบที่4 รับตรงอิสระ

รอประกาศ

 

*********************************

ค้นหารับตรงมหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรงที่นี้<<

*********************************

 

 

1.คณะและสาขาที่เปิดรับ

คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว  สถาบันแห่งนี้มีการสอบสภาวิชาชีพมากกว่า 80 % ตลอด

 

2.จำนวนรับทั้งหมด 

รอบที่2 โควตา 20 ที่นั่ง

 

รับทั้งหมด 100 ที่นั่ง

 

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร

รอบที่2

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 2.75)

3.ผู้สมัครที่มีความสามารถพิเศษ หรือ มีภูมิสำเนาในพื้นที่หรือพื้นที่โดยรอบจังหวัดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดลำปาง จังหวัดตรัง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือผู้สมัครจากหน่วยงานที่เป็นเครือข่ายทางวิชาการกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หรือผู้ที่สนใจ ประกอบวิชาชีพพยาบาล

 

รอบที่3

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ ต้องมีจำนวนหน่วยกิตกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 (ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ รวมกัน ไม่น้อยกว่า 2.75)
3. คุณสมบัติเฉพาะ
– ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 155 เซนติเมตร
– รูปร่างสมส่วน มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ระหว่าง 18.5 – 29 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
– สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคและอาการของโรค หรือความพิการ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
1) ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง
2) โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย
3) โรคลมชัก โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคความดันโลหิตสูงรุนแรง ภาวะไตวายเรื้อรัง ใช้สารเสพติด
4) ความผิดปกติของระบบประสาทสัมผัสและการรับรู้ ได้แก่ การรับรสและกลิ่น การได้ยิน การมองเห็น เช่น ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมิติ ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้าง
5) ความผิดปกติเคลื่อนไหว

 

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

รอบที่2

⇒คุณสมบัติ

⇒GPAX

⇒สอบสัมภาษณ์

 

รอบที่3

⇒GPAX 20 %

⇒O-NET 30 %

⇒GAT 20 %

⇒PAT2 30 %

 

5.เอกสารที่ใช้สมัคร

⇒คลิปแนะนำตัวเอง

⇒ภาพนิ่งการยืนและวีดีโอการเดิน

⇒ใบรับรองแพทย์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระเบียบการรับสมัคร TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS64 รอบที่2 โควตา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

ระเบียบการรับสมัคร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  <<คลิกอ่านที่นี่>>

เว็บไซต์รับสมัคร TCAS64 รอบที่3  <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

รวมสถาบันที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตทั่วประเทศ ที่ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว   <<คลิกอ่านที่นี่>>

กำหนดการรับสมัคร และตารางสอบ GAT-PAT วิชาสามัญ O-NET ปีการศึกษา 2564  <<คลิกอ่านที่นี่>>

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

————————————————

 

ช่องทางการติดต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *