Breaking News

TCAS68 ทุกรอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบาลราชธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ในระบบ TCAS68 ทุกรอบ ปีการศึกษา2568 โดยมีรายละเอียดต่างๆดังต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

TCAS68 ทุกรอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

รวมเกณฑ์ TCAS68 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่ <<

 

กำหนดการรับสมัคร

รอประกาศ

 

TCAS68 รอบ1 Portfolio

วิธีรับตรงผ่านค่ายส่งเสริมการสร้างทันศคติและแรงจูงใจเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา UBU i-camp 2025 เปิดรับสมัครแล้ว คลิกอ่านที่นี่ <<

 

จำนวนรับทั้งหมด

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง

สาขาวิา เภสัชกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และ หน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต

เกรดเฉลี่ย รอบค่ายส่งเสริม 4 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50  รอบ 1.2 Portfolio 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.50

GPAX กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.50

 

มีคุณสมบัติพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง

เป็นผู้ผ่านการเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ขึ้นไป (เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพืวเตอร์)

หรือ

เป็นนักเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์/ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่กำหนด

หรือ

เป็นผู้ที่มีคะแนนทดสบภาษาอังกฤษที่กำหนด

*ภาษาอังกฤษ สมัครสอบตอนนี้ยังทันนะ

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒GPAX 70 %  คณิตศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 15 % ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 15 % วิทยาศาสตร์ 40 %

สอบสัมภาษณ์ 30 %

 

คะแนนสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก ในรอบ1 Portfolio

TOEFL ไม่น้อยกว่า iBT 53  iTP 477 หรือ CBT 127 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 หรือ TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ UBU-Test ไม่น้อยกว่า 50 หรือ KEPT ไม่น้อยกว่า 50

 

วิธีรับตรงแบบ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง

สาขาวิา เภสัชกรรมอุตสาหการ 5 ที่นั่ง

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

TCAS68 รอบ2 โควตา รับตรง รอบโควตา และโครงการพิเศษพิเศษเพื่อผลิตเภสัชกร 

รับแบบ โควตา

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม 34 ที่นั่ง

สาขาวิา เภสัชกรรมอุตสาหการ 20 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6   หน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และ หน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต

GPAX กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒A Level 90 % วิชา ฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก 10 % คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ำหนัก 15 % ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 15 % เคมี ค่าน้ำหนัก 25 % ชีววิทยา ค่าน้ำหนัก 25 % ภาษาไทย สังคมศึกษา แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า 20 %

สอบสัมภาษณ์

 

รับแบบ โครงการพิเศษ

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม 20 ที่นั่ง

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

⇒กำลังศึกษา/สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หน่วยกิตวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต และ หน่วยกิตวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต

*รับทั้งน้องม.6 และ เด็กซิ่ว หรือ จบม.6 แล้ว

⇒GPAX 5/6 ภาค ไม่ต่ำกว่า 3.00

⇒GPAX กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒A Level 90 % วิชา ฟิสิกส์ ค่าน้ำหนัก 10 % คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ำหนัก 15 % ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก 15 % เคมี ค่าน้ำหนัก 25 % ชีววิทยา ค่าน้ำหนัก 25 % ภาษาไทย สังคมศึกษา แต่ละวิชา ไม่น้อยกว่า 20 %

สอบสัมภาษณ์

 

TCAS68 รอบ3 วิธีรับตรงรวมกัน กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ (กสพท.)

สาขาวิชา การบริบาลทางเภสัชกรรม 10 ที่นั่ง

สาขาวิา เภสัชกรรมอุตสาหการ 10 ที่นั่ง

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

⇒TPAT 1 กสพท ค่าน้ำหนัก 30 %

⇒A Level วิชา วิทยาศาสตร์ ค่าน้ำหนัก 40 %

⇒A Level วิชา คณิตศาสตร์ 1 ค่าน้ำหนัก 20 %

⇒A Level วิชา ภาษาอังกฤษ ค่าน้ำหนัก  20%

⇒A Level วิชา ภาษาไทย ค่าน้ำหนัก 10 %

⇒A Level วิชา สังคม ค่าน้ำหนัก 10 %

สอบสัมภาษณ์

 

รวมเกณฑ์ TCAS68 รอบ1 Portfolio ปีการศึกษา2568 ทั่วประเทศ คลิกอ่านที่นี่ <<

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร TCAS68 ทุกรอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คลิกอ่านและสมัครที่นี่ <<

 

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คลิกอ่านและสมัครที่นี่ <<

 

ติดตามข่าว กลุ่ม Facebook TCAS ทุน สอบเข้ามหาลัย ป.ตรี โท เอก  คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว กลุ่ม Discord TCAS สอบเข้ามหาลัย ทุน คลิกเข้ากลุ่มที่นี่<<

ติดตามข่าว สอบเข้า กลุ่ม Facebook พยาบาล คลิกเข้ากลุ่มที่นี่ <<

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *