Breaking News

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2567

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ในระบบTCAS67 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2567 โดยมีโครงการต่างๆที่ใช้คะแนนสอบต่างๆดังนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา2567

 

กำหนดการรับสมัคร รอบ 2 โควตา 67

*ใช้ความสามารถพิเศษ ประวัติผลงาน ไม่มีสอบข้อเขียน อาจจะใช้คะแนนสอบกลาง เช่น TGAT TPAT เลือกได้ 1 โครงการ ต่อ 1 วิทยาเขต

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 15 กุมภาพันธ์ -21 มีนาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถเฉพาะ : ตามโควตาที่กำหนด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : วันที่ 22 เมษายน 2567

สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 23-26 เมษายน 2567

ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 26 เมษายน 2567

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ mytcas : วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567

สละสิทธิ์ในระบบ mytcas : วันที่ 4 พฤษภาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ TCAS2 : วันที่ 7 พฤษภาคม 2567

 

 

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

รูปตัวอย่าง ปรับจำนวนรับใหม่  มก. รอบ2 โควตา ทุกวิทยาเขต คลิกปรับจำนวนรับฉบับเต็มอ่านที่นี่

 

จากเดิม 8,910 ที่นั่ง ปรับเป็น 10,270 ที่นั่ง

 

 

โครงการที่เปิดรับ รอบ 2 โควตา มก บางเขน 67 จำนวนรับเดิม

วิธีพิเศษ ปี67 119 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 1 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ 7 ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 ที่นั่ง

คณะเศรษฐศาสตร์ 4 ที่นั่ง

คณะสังคมศาสตร์ 2 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์ 2 ที่นั่ง

คณะบริหารธุรกิจ 2 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมบริการ วิทยาเขตกำแพงแสน 55 ที่นั่ง

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา 23 ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 1 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 17 ที่นั่ง

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 4 ที่นั่ง

 

โครงการรับสมัครและการคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยวิธีพิเศษ จำนวนรับ ปี 65 65 ที่นั่ง ปี66 66 ที่นั่ง ปี67 69 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปี67 142 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการศึกษา (MOU) กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวนรับทั้งหมด ปี64 511 ที่นั่ง ปี65 508 ที่นั่ง ปี66 455 ที่นั่ง ปี67 460 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 12 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการเพชรนนทรี จำนวนรับทั้งหมด ปี64 262 ที่นั่ง ปี65 230 ที่นั่ง ปี66 501 ที่นั่ง ปี67 458 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะวิทยาศาสตร์ 58 ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 152 ที่นั่ง

คณะศึกษาศาสตร์ 11 ที่นั่ง

คณะเศรษฐศาสตร์ 100 ที่นั่ง

คณะสังคมศาสตร์ 52 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 14 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์ 46 ที่นั่ง

คณะบริหารธุรกิจ 3 ที่นั่ง

คณะเทคนิคสัตวแพทย์ 2 ที่นั่ง

คณะสิ่งแวดล้อม 15 ที่นั่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 ที่นั่ง

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 3 ที่นั่ง

 

โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น จำนวนรับ ปี65  15 ที่นั่ง ปี 66 15 ที่นั่ง ปี67 15 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

โครงการลูกพระพิรุณ จำนวนรับ ปี64 125 ที่นั่ง ปี65 158 ที่นั่ง ปี66 160 ที่นั่ง ปี67 164 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะวนศาสตร์ 10 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ 31 ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 ที่นั่ง

คณะศึกษาศาสตร์ 4 ที่นั่ง

คณะสังคมศาสตร์ 32 ที่นั่ง

คณะสัตวแพทยศาสตร์ 10 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 9 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์ 12 ที่นั่ง

คณะบริหารธุรกิจ 10 ที่นั่ง

คณะเทคนิคสัตวแพทย์ 4 ที่นั่ง

คณะสิ่งแวดล้อม 3 ที่นั่ง

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 6 ที่นั่ง

วิทยาลัยการชลประทาน 5 ที่นั่ง

 

โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  จำนวนรับทั้งหมด ปี64 329 ที่นั่ง ปี65 321 ที่นั่ง ปี66 309 ที่นั่ง ปี67 239 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัครและใบสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะเกษตรศาสตร์  20 ที่นั่ง

คณะประมง 20 ที่นั่ง

คณะวนศาสตร์ 30 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ 21 ที่นั่ง

คณะเศรษฐศาสตร์ 50 ที่นั่ง

คณะสังคมศาสตร์ 42 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 12 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์ 9 ที่นั่ง

คณะบริหารธุรกิจ 10 ที่นั่ง

คณะเทคนิคสัตวแพทย์ 3 ที่นั่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 ที่นั่ง

คณะสิ่งแวดล้อม 3 ที่นั่ง

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 2 ที่นั่ง

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 9 ที่นั่ง

วิทยาลัยการชลประทาน 5 ที่นั่ง

 

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สำหรับนักเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น (โควตาพิเศษ) จำนวนรับทั้งหมด ปี64 701 ที่นั่ง ปี65 776 ที่นั่ง ปี66 793 ที่นั่ง ปี67 966 ที่นั่ง

ระเบียบการรับสมัคร   <<คลิกอ่านที่นี่>>

คณะเกษตรศาสตร์  86 ที่นั่ง

คณะเทคนิคสัตวแพทย์ 30 ที่นั่ง

คณะประมง 50 ที่นั่ง

คณะวนศาสตร์ 15 ที่นั่ง

คณะวิทยาศาสตร์ 93 ที่นั่ง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 69 ที่นั่ง

คณะศึกษาศาสตร์ 76 ที่นั่ง

คณะเศรษฐศาสตร์ 44 ที่นั่ง

คณะสังคมศาสตร์ 169 ที่นั่ง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 55 ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์ 88 ที่นั่ง

คณะบริหารธุรกิจ 106 ที่นั่ง

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9 ที่นั่ง

คณะสิ่งแวดล้อม 23 ที่นั่ง

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 1 ที่นั่ง

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 40 ที่นั่ง

วิทยาลัยการชลประทาน 12 ที่นั่ง

 

โครงการเปิดปีที่แล้ว รอประกาศจะเปิดรับไหม รอประกาศอีกครั้ง

โครงการเด็กไทยสู่สากล  จำนวนรับทั้งหมด ปีที่64  106 ที่นั่ง ปี65 105 ที่นั่ง ปี66 69  ที่นั้่ง

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน (สำหรับนักเรียนโรงเรียนชลประทานวิทยา) จำนวนรับ 10 ที่นั่ง รับเท่าเดิม

โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)   จำนวนรับทั้งหมด  ปี64 8 ที่นั่ง ปี65 14 ที่นั่ง ปี 66 17 ที่นั่ง

โครงการรับนิสิตแลกเปลี่ยนต่างประเทศในความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาเอกชน สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์  จำนวนรับทั้งหมด ปี64 20 ที่นั่ง ปี65 15 ที่นั่ง ปี66 15 ที่นั่ง

 

*อ่านต่อโครงการอื่นในลิงค์ด้านบน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์      <<คลิกอ่านและสมัครที่นี่>>

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0