Breaking News

รอบ2 โควตา จุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนิสิตใหม่ โครงการจุฬา-ชนบท ในระบบ TCAS66 รอบ2 โควตา ปีการศึกษา2566 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

 

ไม่พลาดทุกข่าวการสอบเข้าทางLine 

>>คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้<<

เว็บไซต์นี้ไม่ใช่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับ เป็นเว็บไซต์รวมข่าวรับสมัครรับตรง ทุนต่างๆทั่วประเทศให้น้อง

รอบ2 โควตา จุฬา-ชนบท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการรับสมัคร

⇒สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 14-23 กุมภาพันธ์  2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก : วันที่ 18 มีนาคม 2567

⇒ทดสอบวิชาเฉพาะ : วันที่ 24-25 มีนาคม 2567

⇒ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  : วันที่ 24 เมษายน 2567

⇒สอบสัมภาษณ์ : วันที่ 28 เมษายน 2566

⇒ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : วันที่ 4 พฤษภาคม 2566

⇒ยืนยันสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2566

⇒สละสิทธิ์ ผ่านระบบ mytcas : วันที่ 6 พฤษภาคม 2566

⇒ประกาศผลผ่านการคัดเลือก : วันที่ 9 พฤษภาคม 2566

 

 

*********************************

ค้นหารับตรง TCAS มหาวิทยาลัยต่างๆ

>>คลิกหารับตรง TCAS รอบต่างๆที่นี้<<

*********************************

 

 

1.โครงการ ทุน จุฬาชนบท

เขตจังหวัดที่เข้าร่วม

ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบศีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ลพบุรี  สระบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อุทัยธานี และพระนครศรีอยุธยา

ภาคเหนือนตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณูโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร หนองคาย บึงกาฬ เลย อุดรธานี กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู นครพนม มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ

ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด และสระแก้ว

 

เขตพื้นที่พิเศษ

จังหวัดตรังและจังหวัดน่าน

จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะอำเภอแม่ริม

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่มีฐานะครอบครัวยากจน  บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่สามารถสนับสนุนให้ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้

 

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

 

 

รายละเอียดของทุน จุฬา-ชนบท

ทุนประเภท ก จะได้รับค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้

ได้รับค่าอาหารและค่าใช้จ่ายส่วนตัวประจำเดือนๆ ละ 5,000 บาท ปีละ 10 เดือน

ได้รับค่าอุปกรณ์การศึกษา ภาคการศึกาละ 1,500 บาท ปีละ 3,000 บาท

ได้รับค่าเครื่องแต่งกาย ภาคการศึกษาละ 1,000 บาท ปีละ 2,000 บาท

ได้รับค่ารใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก ค่ารักษาพยาบาลความความจำเป็นและประหยัด

 

ทุนประเภท ข จะได้รับเช่นเดียวกับทุนประเภท ก ยกเว้น ค่าอาหารและใช้จ่ายส่วนตัว

 

อ่านต่อระเบียบการต่อได้

ระเบียบการ ทุน จุฬา-ชนบท 67 <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

 

2.โครงการจุฬาฯ-ชนบท โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริ

 

2.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่มีภูมิสำเนาตามสำเนาทะเบียนบ้านและศึกษาอยุ่ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกันนับจากวันสมัคร

กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ณ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในโครงการพระราชดำริ สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

 

2.2 องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ประถมศึกษา ใช้ TGAT 35 % TPAT5 35 % A-Level วิชา ภาษาไทย 30 % คะแนนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 25 %

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา การปกครอง ใช้ TGAT 100 % คะแนน TGAT ไม่ต่ำกว่า 50 %

คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ใช้ TGAT 100 % คะแนน TGAT ไม่ต่ำกว่า 50 %

 

 

อ่านต่อได้ที่

โครงการจุฬาฯ-ชนบท โรงเรียนปอเนาะพิเศษในโครงการพระราชดำริ    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

3.โครงการจุฬาฯ-ชนบท โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท

 

3.1 คุณสมบัติของผู้สมัคร

กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 เกรดเฉลี่ย 5 เทอมไม่ต่ำกว่า 3.00

เป็นผู้ที่มีภูมิสำเนาทะเบียนบ้านและศึกษาของรัฐ หรือ โรงเรียนที่คณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนจากชนชทเพื่อเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเขตพื้นที่ จังหวัด ศรีสะเกษ จังหวัดเลย จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสระแก้ว และเขตพื้นที่จังหวัดสำรอง จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดตราด

 

3.2 องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้คะแนนสอบ A-Level กลุ่มวิทยาศาสาสตร์ ประกอบด้วย ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา 40 % คณิตศาสตร์ประยุกต์ 20 % ภาษาอังกฤษ 20 % ภาษาไทย 10 % สังคมศึกษา 10 %

 

 

อ่านต่อได้ที่

โครงการสืบสานปณิธานสมเด็จย่าทันตแพทย์จุฬาฯ-ชนบท    <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    <<คลิกสมัครที่นี่>>

 

ค่าเทอมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  <<คลิกอ่านที่นี่>>

 

กลุ่ม facebook สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม facebook พยาบาล  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

กลุ่ม discord สอบเข้ามหาวิทยาลัย  <<คลิกเข้ากลุ่มที่นี่

 

———————————————————

ติดตามช่องทางรับการข่าวจากลิงค์ด้านล่างได้เลยนะครับ มีข่าวรับตรง ค่าย ทุนตั้งแต่ม.ปลายถึงปริญญาเอก รอให้น้องสมัครอยู่

คลิกติดตามข่าวทางเพจFacebook ที่นี่

คลิกติดตามข่าวทางtwitter

คลิกติดตามข่าวทางlineที่นี้

IG @sangfans หรือ https://www.instagram.com/sangfans/

———————————————————

5 comments

  1. กัญญารัตน์ ฟักอ่อน

    ค่าสมัครเท่าไรคะ

  2. หนึ่ง​ฤทัย​ กมล​เสถียร​

    ใบชำระเงินเราสามารถส่งเป็นสำเนาได้ไหมคะ

  3. ใบชำระเงินเราสามารถส่งเป็นสำเนาได้ไหมคะ

  4. เด็กซิ่วสมัครไม่ได้ใช่ไหมคะ

  5. นร.ที่ผ่านสัมภาษณ์ตัวสำรองระดับรร.มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

google.com, pub-1938330451144670, DIRECT, f08c47fec0942fa0